9_Gospodarski_forum_2022-21.jpg

17 Novembra, 2022 RAZ Administracija0

Na 9. Gospodarskom forumu općine Žepče koji je održan 13.10.2022. godine u Žepču doneseni su zaključci-preporuke za donositelje odluka, resorna Ministarstva na razini Zeničko-dobojskog kantona i Federacije BiH, udrugama/ udruženjima poduzetnika u općini Žepče i na razini Zeničko-dobojskog kantona.

9. Gospodarski forum općine Žepče okupio je 70 sudionika iz javnog i privatnog sektora iz BiH. Organizator je bila Razvojna agencija Žepče uz pokroviteljstvo općine Žepče, a partneri Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče i Udruženje privrednika „Motrix“ Žepče.

Medijski partneri su: Federalna TV, Radiotelevizija Herceg-Bosne, Naša riječ, Radio Žepče i Klix.ba.

Zaključci 9. Gospodarskog foruma upućeni su prema resornim ministarstvima, udruženjima i komorama s ciljem upoznavanja relevantnih dionika lokalnog ekonomskog razvoja  sa preporukama ali i njihovog daljeg djelovanja u pravcu kreiranja povoljnijeg poslovnog ambijenta za  kompanije u BiH.

Ispod možete pogledati zaključke/sažetak razgovora s panel diskusija 9. Gospodarskog foruma općine Žepče.

Zaključci i preporuke panel 1

Zaključci i preporuke panel 2

 

 


9_Gospodarski_forum_2022-24-1.jpg

17 Oktobra, 2022 RAZ Administracija0

Središnja tema 9. gospodarskog foruma općine Žepče koji je održan  u četvrtak 13.10.2022. godine u Žepču bila je Ljudski kapital i gospodarske migracije. U okviru foruma održane su dvije panel-diskusije “Kako osigurati radnu snagu poslodavcima u BiH kroz strateški i zakonodavni okvir?“ i „Uvoz radne snage (NI)JE – rješenje za domaće poslodavce“? Organizator poslovnog događaja je Razvojna agencija Žepče uz pokroviteljstvo općinskog načelnika Mate Zovko. Suorganizatori događaja su Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče i Udruženje privrednika „Motrix“ Žepče.

Gosti 9. Gospodarskog foruma bili su brojni predstavnici sa razine Federacije BiH; ministar prostornog uređenja Josip Martić, i pomoćnik ministra za rad i socijalnu politiku Federacije BiH Dobrica Jonjić, također predstavnici Privredne/Gospodarske komore FBiH, Vijeća stranih investitora, Privredna/Gospodarska komora ZDK, Grupacija poslodavaca ZDK, Udruge poslodavaca Sanski Most, Federalni zavod za zapošljavanje, Agencija za rad i zapošljavanje, Predstavništvo njemačke privrede AHK u BiH, Služba za zapošljavanje ZDK, Razvojne agencije, Udruženje poslovnih žena u BiH, donatori Help- Hilfe zur Selbsthilfe u BiH, i Švicarski Caritas, predstavnici akademske zajednice kao i predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti općine Žepče i žepački poduzetnici.

Općinski načelnik Mato Zovko naglasio je važnost ovakvih događaja na kojima se razmjenjuju mišljenja javnog i privatnog sektora i vodi dijalog oko najvažnijih tema za BiH, što bi trebalo biti primijenjeno na svim razinama vlasti. Općina Žepče je među prve tri općine dobila BFC certifikat za povoljno poslovno okruženje prije više od 8 godina i od tada do danas neprestano, zajedno sa privatnim sektorom, ukazuje na problematiku čije je rješavanje važno za sve u BiH a posljedice se mjere kroz broj odlazaka domaćeg stanovništva.

Direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko pozvala je novo izabrane zastupnike na svim razinama da ozbiljno shvate svoju ulogu i da kod donošenje i usvajanja zakona nikako ne zaborave interes privatnog sektora i domaćeg stanovništva, osvrćući se i na potrebu da poslodavci kroz institucije rješavaju svoje probleme te da mladi ljudi aktivnije se uključe u razvoj svoje sredine.

U okviru prve panel diskusije naglašena je važnost zakonodavnog i strateškog okvira koji treba biti  usklađen na svim razinama vlasti i primjenjiv u praksi a nikako da sam sebi postane svrha. U diskusiji na temu „Kako osigurati radnu snagu poslodavcima u BiH kroz strateški i zakonodavni okvir“  sudjelovali su  Dobrica Jonjić, pomoćnik ministra Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Ibrahim Meškić predsjednik Grupacije poslodavaca ZDK, Alen Šabanović, predsjednik Udruženja privrednika Sanskog Mosta, Diana Babić, predsjednica Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, Adnan Spahić, predsjednik Asocijacije studenata ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, i Miroslav Tadić, predsjednik Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče. Moderator panela bila je Jamila Jaganjac doktor ekonomskih nauka.

Naglašeno je nekoliko važnih činjenica u vezi tematike a koja se prije svega odnosi na regulaciju rada osoba s invaliditetom, studenata, učenika i umirovljenika te potrebama da se izvrše izmjene i dopune zakona iz ovih oblasti. Razmijenjena su iskustva u primjeni pravilnika koji reguliraju izvođenje praktične nastave i ferijalne prakse, uz primjere dobre prakse.

U pogledu zapošljavanja osoba sa invaliditetom naglašeno je da se predstojećim izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom teži stimuliranju njihovog zapošljavanja pod općim uvjetima na otvorenom tržištu rada. Kada je u pitanju ustupanje radnika, ono prema mišljenju panelista treba dodatno da se uskladi sa Zakonom o radu, te da je primjenjiv u holding kompanijama i velikim koncernima, ali da suštinski ne rješava pitanje nedostatka radne snage. U pogledu praktične nastave i ferijalne prakse ukazano je na primjere dobre prakse u ZDK u zakonodavnom okviru i njegovoj implementaciji, sa osvrtom na primjenu Pravilnika u USK uz napomenu da se uz sva druga rješenja u pogledu osiguranja adekvatne radne snage fokus treba staviti na mlade i njihovo osposobljavanje i pripremu za tržište rada. Pitanje studentskog rada prema mišljenju panelista nije regulirano, te je preporuka da se ono regulira na federalnom nivou kao poseban zakon, a da se rješenja mogu kreirati i po ugledu na rješenja u regionu, koja reguliranju i pitanje rada učenika. O problemima studentskog rada govorio je i predstavnik studenata koji smatra te da je potrebno sustavno riješiti pitanje njihovog rada za vrijeme studija, te da se i za studente praktična nastava treba regulirati kroz zakonodavni okvir. U nedostatku radne snage angažiraju se i umirovljenici, te su panelisti naglasili da je izmjenama Zakona sužen broj umirovljenika koji mogu raditi i primati mirovinu. Smatraju da to nije rješenje, odnosno da treba omogućiti rad umirovljenika i da ne treba obustavljati mirovine bez obzira na to da li se radi o prijevremenoj ili punoj starosnoj mirovini.

U zaključku panela navedeno je da su osobe za invaliditetom, umirovljenici  i zapošljavanje studenata alternativa tržištu rada, ali da bi izvor trebao biti u novoj radnoj snazi, zapošljavanju stranaca, stvaranju uvjeta za zadržavanje postojeće radne snage i mladih ljudi, ulaganju u mlade kroz sustav obrazovanja i suradnju gospodarstva i obrazovnih ustanova, suradnji sa agencijama za zapošljavanje.

Kao uvod u drugu panel diskusiju prezentiran je zakonski okvir zapošljavanja stranaca u BiH od strane Huseina Terzića iz agencije za rad i zapošljavanje BiH. U zanimljivoj i oprečnoj diskusiji na temu zapošljavanja stranih radnika u BiH govorili su Azra Kapo, rukovoditelj Odjeljenja za rješavanje o pravima nezaposlenih osoba i zapošljavanje stranaca Federalni zavod za zapošljavanje, Mijo Ćosić, direktor kompanija “ĆOSIĆPROMEX d.o.o Usora, Bojan Đokić, partner kompanije za dovođenje stranih radnika ”Jokić Invest” d.o.o., Ana Sović, direktorica kompanije „Nsoft“, Miroslav Vukajlović, direktor agencije „Spektar“, i Nagib Mujkić, direktor kompanije „Tisa komerc“ i predsjednik Udruženja Motrix. Moderator je bila Marjana Matijević, glavna i odgovorna urednica Radio Žepča.

Fokus rasprave bila je izmjena zakona o strancima BiH koje su poslodavci sa razine Federacije BiH odavno uputili prema Vladi Federacije BiH a tiče se ukidanja kvote za zapošljavanje i liberalizacija radne snage, provođenje obaveznog testa tržišta rada za strane radnike prije nego dođu u BiH, uvođenje obveze entitetskih Zavoda za zapošljavanje i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta da donesu  Odluku o deficitarnom zanimanju koja će biti izuzeta od obaveze testa tržišta rada i pozitivnog mišljenja zavoda kao i uvođenje mogućnosti privremenog boravka i rada bez radne dozvole uz prethodnu prijavu na rad strancima koji obavljaju poslove sektorskih zanimanja u poslovnim subjektima koji su registrirani izvoznici i koji ostvaruju izvoz preko 30% od ukupnog prihoda u cilju poticajnih mjera za rast izvoza.

Predstavnici kompanija iznijeli su svoja iskustva kod zapošljavanja stranih radnika koja se odnose na kulturološke razlike i potrebu da se takvim osobama osiguraju najbolji uvjeti za život u BiH kako ne se ne bi dogodilo da BiH bude zemlja koja izrabljuje strane radnike kako je to u nekim od zemalja u EU s obzirom da radnici dolaze iz područja koja su sa vrlo niskim standardima života. Naglašeno je od strane panelista da je to samo mjera koja neće dugoročno riješiti problem radne snage i da se pokuša vratiti domaća radna snaga koja je napustila BiH kao i zadržati postojeća kroz brojne mjere koje ne uključuju samo primanja nego i sve drugo što doprinosi ugodnom življenju u BiH. Većina se složila da je 9. Gospodarski forum općine Žepče ponovno aktualizirao teme koje su od važnosti za BiH i njenu ekonomiju te da  zaključci sa panel diskusija u Žepču treba da budu dostavljeni donositeljima odluka na svim razinama kao osnova da se zajednički traže rješenja. Upućen je poziv poslodavcima da budu jedinstvenog stava u traženju promjene s obzirom da BH ekonomije bez privatnog sektora ne postoji, jedna je od poruka sa 9. Gospodarskog foruma općine Žepče.

Na 9. Gospodarskom forumu općine Žepče potpisan je Sporazum o suradnji između Razvojne agencije Žepče i Sveučilišta/Univerziteta “VITEZ“ s ciljem unapređenja kvaliteta života, te unapređenja poslovnog okruženja uopće. Sporazum definira zajednički interes i želju za uspostavljanjem različitih vidova suradnje kao što su: realiziranje projekata koji su od interesa za unapređenje gospodarstva u Bosni i Hercegovini, kao i izvan granica Bosne i Hercegovine, realiziranje projekata koji su usmjereni na edukaciju, obrazovanje i usavršavanje u oblastima koje su od interesa za obje institucije, organiziranje zajedničkih seminara i radionica, sudjelovanje  studenata i članova obje institucije u realiziranju obostrano iskazanih programskih sadržaja, poticaj i organiziranje aktivnosti od zajedničkog interesa obje institucije, te drugi vidovi suradnje od zajedničkog interesa.

Snimak 9. Gospodarskog foruma općine Žepče možete pogledati na sljedećem LINKU.

Galeriju fotografija možete pogledati na sljedećem LINKU.

Iz medija:

https://www.youtube.com/watch?v=cjPMjUEj60E (od 10:58)

https://www.youtube.com/watch?v=oVfJLSYvDMk

https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/ekonomija/izvozimo-dobre-proizvode-a-ne-dobru-radnu-snagu-moramo-stvoriti-bolje-okruzenje-za-naredne-generacije-800451

 

9_Gospodarski_forum_2022-1
9_Gospodarski_forum_2022-4
9_Gospodarski_forum_2022-5
9_Gospodarski_forum_2022-6
9_Gospodarski_forum_2022-7
9_Gospodarski_forum_2022-9
9_Gospodarski_forum_2022-10
9_Gospodarski_forum_2022-11
9_Gospodarski_forum_2022-12
9_Gospodarski_forum_2022-13
9_Gospodarski_forum_2022-14
9_Gospodarski_forum_2022-15
9_Gospodarski_forum_2022-17
9_Gospodarski_forum_2022-18
9_Gospodarski_forum_2022-19
9_Gospodarski_forum_2022-20
9_Gospodarski_forum_2022-21
9_Gospodarski_forum_2022-22
9_Gospodarski_forum_2022-23
9_Gospodarski_forum_2022-24 (1)
9_Gospodarski_forum_2022-25

Poslovni_susreti_2022-1-1.jpg

17 Oktobra, 2022 RAZ Administracija0

„Tisa Komerc“ d.o.o. Žepče je bila domaćin poslovnih susreta udruga/udruženja poslodavaca u okviru 9. Gospodarskog foruma općine Žepče čiji je organizator i nositelj aktivnosti Razvojna agencija Žepče uz pokroviteljstvo općinskog načelnika Mate Zovko.

Susretu su se odazvali Grupacija poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona, Udruženje privrednika općine Gračanica, Udruženje poslodavaca Tešanj, Udruženje poslodavaca općine Kakanj „Centar za podršku biznisu“ i Udruženje privrednika Živinice, kao i domaći predstavnici, Udruženje „Motrix“ i Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče, te općinski načelnik Mato Zovko, direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko i pomoćnik načelnika Službe za gospodarstvo Namik Malićbegović.  Tema poslovnog susreta jeste rad udruženja/udruga u interesu članstva kreiranje poslovnog okruženja u lokalnim zajednicama sa privatnim sektorom, mogućnosti zajedničkog nastupa udruženja/udruga prema donositeljima odluka, priprema i provedba zajedničkih projekata od značaja za poslodavce u BiH, nastup na sajmovima i sl.

Predsjednika Udruženja Motrix Žepče i ujedno vlasnika renomirane firme Tisa komerc d.o.o., Nagib Mujkić kazao je da suradnja poduzetnika  treba da bude mnogo veća, a posebno kroz udruženja poput Motrixa ili bilo kojeg drugog, istakao je Mujkić i kazao da  dosta poduzetnika nailazi na puno izazova i još uvijek nije dovoljno svjesno značaja institucionalnog rješavanja problema. „Realno gledajući, glas poduzetnika se jako slabo čuje. Mi stvaramo vrijednost sa svojim uposlenicima, borimo se i da država napreduje, ali objektivno, kada mi ukazujemo na određene probleme, kad izađemo sa izvjesnim prijedlozima, nažalost, naš glas nije dovoljno jak da utječemo na neke promjene. Mislim da nismo dovoljno dobro zastupljeni, djelomično zahvaljujući nama koji smo neorganizirani, a djelomično i zbog neposluha onih koji donose odluke, jer većina odluka koje donose nisu koordinirane sa privredom. Ovo danas je jedan reprezentativan skup privrednika iz raznih krajeva Bosne, gdje ćemo razmijeniti mišljenja i iskustva, pa da pokušamo naći obrazac i za neka buduća udruženja koja će rješavati ovu problematiku“,  istakao je predsjednik Udruženja Motrix Nagib Mujkić.

Mišljenja sam da ovakvih sastanaka treba biti što više i smatram da na neki način poduzetnici trebaju  da budu  i nositelji vlasti, odnosno da određuju vlast i politiku vlasti, a da oni budu u službi gospodarstva. Moramo iznaći načina da se uključimo u sustave vlasti, u prvom redu mislim na zakonodavnu vlast, jer tu mora biti veća zastupljenost poduzetnika. Evo imamo svježe primjere sa poskupljenjima nafte i goriva, smanjenja akciza i slično, da to slabo koga u vlasti interesira“, dodao je Ivo Mrkonjić, ispred Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče koja je pored Udruženja privrednika „Motrix“ bila domaćin poslovnih susreta u Žepču.

Razvojna agencija Žepče organizator je poslovnih susreta, kao uvertira u 9. Gospodarski forum općine Žepče, i prema riječima direktorice Branka Janko ovi poslovni susreti su da žepačka udruženja povežu sa drugim udruženjima na zajedničkom rješavanju određenih problema i eventualnih zajedničkih projekata, zato tu i jeste Razvojna agencija kao poveznica svega toga. Ono što će agencija pratiti i animirati jesu projekti prema međunarodnoj zajednici koja uvažava poduzetnički sektor, a što je  prilika za sve da se udruže i povežu u zajedničke projekte od interesa za članstvo. „Mišljenja sam da bi javni sektor trebao smanjiti upošljavanje, da se tu povuče neka granica i da se više akcenta kod mladih kadrova  usmjeri prema privatnom sektoru. Potrebna je mnogo jača promocija privatnog sektora kroz pozitivne primjere“, kazala je Janko.

Gosti su također prezentirali rad svojih udruženja poduzetnika i u najvećem dijelu priča je ista kao i u Žepču a stavovi jednaki kada je riječ o boljoj međusobnoj povezanosti i uvezanosti privatnog sektora, jačem pritisku na donositelje odluka a što je sada i prilika s obzirom na nedavno održane izbore, pozivu prema međunarodnoj zajednici da fondove usmjeri za nabavku opreme, mašina za kompanije i time doprinese konkurentnosti privatnog sektora u BiH.

Nakon radnog sastanka  organizirana je posjeta kompanijama u Žepču koje su članice žepačkih udruženja/udruga poslodavaca i to „Tisa komerc“ Žepče, „Prograd“ Žepče, „Jasmin M“ Žepče, „Elchy Tex“ Žepče, „Eagle Technology“  i „Budo -export“ d.o.o.

Poslovni_susreti_2022-1 (1)
Poslovni_susreti_2022-5
Poslovni_susreti_2022-1-1
Poslovni_susreti_2022-2-1
Poslovni_susreti_2022-3
Poslovni_susreti_2022-4

125-1200x800.jpg

29 Oktobra, 2021 RAZ Administracija0

Na 8. Gospodarskom forumu općine Žepče koji je održan 15.10.2021. godine u Žepču doneseni su zaključci-preporuke za donositelje odluka, resorna Ministarstva na razini Zeničko-dobojskog kantona i Federacije BiH, udrugama/ udruženjima poduzetnika u općini Žepče i na razini Zeničko-dobojskog kantona.
8. Gospodarski forum općine Žepče okupio je 80 sudionika iz javnog i privatnog sektora iz BiH, Hrvatske i Crne Gore. Organizator je bila Razvojna agencija Žepče uz pokroviteljstvo općine Žepče, a partneri Vanjskotrgovinska komora BiH, Ustanova za Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMT-a Banja Luka, Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj Vinkovci. Medijski partneri su: Federalna TV, Radiotelevizija Herceg-Bosne, Portal Klix i Radio Žepče.
Zaključci -preporuke 8. Gospodarskog foruma općine Žepče su:
1. Sektor drvoprerade kao tradicionalna grana industrije mora pratiti najnovije trendove u digitalizaciji kako bi osigurala optimalan nivo konkurentnosti kako na domaćem tako i na ino tržištu. S tim u vezi, mjere resornih Ministarstva trebaju obuhvatiti sufinanciranje uvođenja digitalnih rješenja u kompanijama;
2. Inovacije, posebno one koje imaju najveći stupanj primjenjivosti u gospodarstvu/privredi, jedan su od glavnih elementa razvoja modernog gospodarstva te je potrebno je uložiti dodatne napore, a domaća i donatorska sredstva usmjeravati ka novim istraživanjima u cilju postizanja optimalne konkurentnosti u kompanijama;
3. Znanje i iskustvo akumulirano u sektoru drvoprerade u Bosni i Hercegovini potrebno je sačuvati i raditi na prijenosu znanja na mlađe kadrove što će, uz digitalizaciju dijela poslovnih procesa dati adekvatan rezultat. U ovom procesu potrebna je aktivna podrška svih razina vlasti za programe cjeloživotnog obrazovanja u okviru kojih bi se obučavali potrebni stručni kadrovi ( majstorska zvanja) za kompanije iz drvnog sektora;
4. Pristup sirovini, modernizacija standarda u vezi sa pristupom sirovini osnovna je kočnica u daljem razvoju i opstanku drvoprerađivača u Bosni i Hercegovini i potrebno je interventno djelovati u procesu omogućavanja jednakog pristupa sirovini svim drvoprerađivačima. Također, neophodno je obnavljanje šumskog fonda na području Zeničko-dobojskog kantona kako ne bi domaće kompanije došle u situaciju da uvoze sirovinu;
5. Neophodnost zakonskog uređenja je glavni preduvjet da bi se drvna industrija sačuvala i podigla na još veći nivo koji uz suvremenu tehnologiju i digitalizaciju proizvodnje i poslovnih procesa garantira još veći rast i stvaranje suficita u kantonalnom/državnom proračunu;
6. Umrežavanje, kako sektorsko tako i međusektorsko je ključno u omogućavanju lakšeg pristupa institucijama u cilju kreiranja boljeg poslovnog okruženja, a može biti i mehanizam zastupanja interesa poduzeća ali i koncept za izradu zajedničkog proizvoda konkurentnog za tržište EU. S tim u vezi potrebno je podržavati gospodarske događaje na kojima se poslovno povezuje privatni sektor međusobno, ali i sa javnim sektorom u cilju zajedničkih rješenja ka boljem razviju Zeničko-dobojskog kantona.

Zaključci 8. Gospodarskog foruma upućeni su prema resornim ministarstvima, udruženjima i komorama s ciljem upoznavanja relevantnih dionika lokalnog ekonomskog razvoja  sa preporukama drvoprerađivača ali i njihovog daljeg djelovanja u pravcu kreiranja povoljnijeg poslovnog ambijenta za sektor drvoprerade u BiH.


133-b-1200x521.jpg

19 Oktobra, 2021 RAZ Administracija0

U organizaciji Razvojne agencije Žepče i uz pokroviteljstvo općine Žepče, u restoranu California Žepče,  održan je 8. Gospodarski forum općine Žepče, pod sloganom „Wood is Good“. Okupio je brojne goste iz javnog i privatnog sektora iz Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Crne Gore. Preko 80 sudionika imalo je prigodu za razmjenu međusobnih iskustava i praksi u primjeni digitalizacije u procesu proizvodnje, i inovacija kao generatora gospodarskog razvoja u svakoj od zemalja bez obzira na njen sadašnji razvoj. Glavni fokus ovogodišnjeg Foruma bila je drvoprerađivačka industrija, kao profitabilna industrija koja je u dinamičnom trendu rasta, i sa svakodnevnim izazovima u promjenjivim zahtjevima tržišta i ponašanja međunarodne konkurencije.

Gospodarski forum općine Žepče 2021. otvorio je općinski načelnik Mato Zovko koji se prisjetio dosadašnjih Gospodarskih foruma, od 2013. godine, koji su bili posvećeni uvijek aktualnim temama za privatni sektor, od energetske učinkovitosti u malim srednjim poduzećima, razvoju povoljnog poslovnog okruženja kroz dijalog javnog i privatnog sektora, razvoj radne snage za potrebe poslodavaca u zemljama Jugoistočne Europe, do ženskog poduzetništva kao važnog elementa gospodarskog rasta i učinkovite metoda postizanja demokratskog društva utemeljenog na osnaživanju žena jednakosti spolova. „Uspjesi dosadašnjih Foruma, koji su od samoga početka imali međunarodni karakter, mjere se dolaskom preko 700 sudionika sa više od 100 govornika i prezentatora iz zemalja Jugoistočne Europe i šire“,  kazao je općinski načelnik Mato Zovko i poručio da je Gospodarski forum općine Žepče bio i ostao mjesto gdje se susreće javni i privatni sektor u međusobnom dijalogu za bolju budućnost. Direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko je istaknula da su drvoprerađivači jedan od važnijih čimbenika gospodarskog razvoja u BiH i da je ovaj sektor, u godini pandemije, ostvario rast u izvozu namještaja za 3,1% više nego u 2019. godini. „ S druge strane od nas se traži brza intervencija u kreiranju adekvatnih mjera podrške drvoprerađivačima,  dostupnosti kvalitetnije i cjenovno prihvatljivije sirovine, kao  i mjere  sufinanciranja uvođenja standarda kvalitete koji se traže u zemljama u Europskoj uniji a omogućavaju drvoprerađivačima da nastave sa izvozom svojih proizvoda“, naglasila je Janko. Pozdravne riječi uputili su gradonačelnik grada Široki Brijeg Miro Kraljević, direktor Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMT-a Banja Luka Zoran Vuković,  i zamjenica direktora Centra kompetencija Vukovarsko-srijemske županije Ana Bošković, koji su zajedno sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH bili suorganizatori 8. Gospodarskog foruma općine Žepče, dok su medijski partneri bili Federalna TV, RTV Herceg Bosna, Portal Klix i Radio Žepče.

U prezentacijskom dijelu predstavili su se poduzeća „Aurora Plus“ iz Teslića koja je prezentirala program drvene fitnes opreme „Strong as wood“ koja je jedinstvena na domaćem tržištu, kao i drvenu stonu lampu sa motivima Zmijanskog veza koristeći u njenoj izradi reciklirane materijale. Mladi inovatori Vedran Miletić i Frano Šarić predstavili su „Barrel Land“, drvenu bačvu namijenjenu za smještaj turista na Blidinju, originalnu ideju koja se dopada mladim ljudima, dok je Emir Salkić iz Sarajeva prezentirao drveno balans biciklo imena Tochak namijenjeno djeci uzrasta od dvije do pet godina.

Program 8. Gospodarskog foruma 2021. godine bio je koncipiran u dvije panel diskusije. Panel diskusiju na temu „Tradicionalne industrije i digitalno doba-primjer drvoprerade“ vodila je Biljana Jorgić, a govorili su Bogdan Vicanović, direktor Razvojne agencije Gradiška, Zoran Vuković, direktor Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka, „Šiška d.o.o.“ Štitar i Dragan Prljić, prokurist kompanije „Prlić“ d.o.o. Tijekom diskusije aktualiziran je problem nedostatka stručnih kadrova i potrebu širenja tradicionalnih zanata jer bez znanja koje je neophodno za drvopreradu sami procesi digitalizacije ove industrijske grane gube smisao. Tijekom panel diskusije je istaknuto da je ključ u stvaranju kvalitetnih kadrova, reguliranju zakonske regulative vezane za šume i gazdovanje istim, dobivanje neophodnih certifikata za šume bez kojih je naš domaći proizvod obezvrijeđen i nije dostupan na tržištu EU u mjeri koju zaslužuje. Zaključci idu u pravcu da drvoprerada kao tradicionalna grana industrije mora pratiti najnovije trendove u digitalizaciji kako bi osigurala optimalan nivo konkurentnosti kako na domaćem tako i na ino tržištu, te da su inovacije, posebno one koje imaju najveći stupanj primjenjivosti u gospodarstvu, jedan od glavnih elemenata razvoja modernog gospodarstva te je potrebno uložiti dodatne napore, a donatorska sredstva usmjeravati ka novim istraživanjima u cilju postizanja optimalne konkurentnosti.

U okviru druge panel diskusije kojom je moderirao Goran Dodig, razgovaralo se na temu     „Umrežavanja i što ono donosi sektoru drvoprerade u BiH“. Cilj panela je bio skrenuti pozornost na  prednosti umrežavanja na različitim razinama, definirati mogućnosti i njihove prednosti i nedostatke (klasteri, udruženja, mreže,). Sudionici panel diskusije bili su Danijela Šarić Bartolović, voditeljica Odjela za razvoj i poslovanje Centra kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj Vukovarsko-srijemske županije, Selma Bašagić, sekretar Asocijacije drvne industrije i šumarstva Vanjskotrgovinske komore BiH, Dragan Rezić, predsjednik Drvnog klastera Hercegovina,  Slobodan Milatović, Unija poslodavaca Crne Gore i Nevzet Sefo, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta. Tijekom razgovora posebno je istaknuto da je umrežavanje jako važno kako bi se omogućio lakši pristup institucijama u cilju kreiranja boljeg poslovnog okruženja, a može biti i mehanizam zastupanja interesa poduzeća putem sajmova. Istaknuto je i kako je važno ulagati u ljudske resurse i obrazovanje, bez čega nije moguće razvijati konkurentnu proizvodnju u drvnoj industriji. Pored sektorskog umrežavanja, istaknuta je i nužnost međusektorskog povezivanja kako bi se poboljšala konkurentnost drvoprerađivača ali i cjelokupna gospodarska aktivnost u suvremenim izazovima globalne ekonomije. Povezivanje sa drugim sektorima je upravo ono što daje novu dimenziju poslovanju, odnosno nešto što doprinosi boljoj transformaciji koje je nužna u cilju dugoročnog razvoja. Navedene su i mogućnosti institucionalne potpore razvoju poduzetničke infrastrukture koja će biti dostupna nakon usvajanja Zakona o poduzetničkoj infrastrukturi, što će biti jako važan korak ka uspostavljanju sustavnog pristupa planiranju razvoja poduzetničke infrastrukture. Istaknut je izazov koji očekuje drvoprerađivače u narednom periodu a tiče se ostvarenja e-normi u okviru kojih će biti nužno certificiranje, jer bez toga neće biti mogućnosti izvoza u EU. Istaknuto je da se povećao izvoz ali i da se povećao izvoz rezane građe dok se istovremeno domaći proizvođači susreću sa problemom nabavke upravo rezane građe.

U završnom dijelu predstavljeni su projekti „Podrška drvnom i metalskom sektoru kroz upotrebu IKT i analizu površinske obrade“ o kojem je govorio Faruk Cerić iz Agencije SERDA i projekt „Povećanje konkurentnosti transnacionalnih centara poslovnih kompetencija i mreže-centrikomNET“ koji je predstavila Anita Jakovljević, općina Stari Jankovci iz Republike Hrvatske.

Slogan pod kojim je održan ovogodišnji 8. Gospodarski forum „Wood iz Good“ ukazao je na važnost očuvanja šuma za razvoj drvoprerađivačke industrije u BiH, i našeg odgovornog ponašanja prema šumama kao našem najvećem bogatstvu.  O tome je razgovarano i na prvim transnacionalnim B2B susretima drvoprerađivača iz Republike Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Pozivu se odazvalo 20-tak tvrtki, od malih zanatskih radnji do velikih tvrtki sa preko 800 uposlenih, koje su razmijenile svoja iskustva u  mogućnostima povezivanja na domaćem i stranom tržištu. Prvi poslovni susreti drvoprerađivača održani su kao aktivnost projekta „centrikomNET – Povećanje konkurentnosti transnacionalnih centara poslovnih kompetencija i mreža“ koji je usmjeren na razvoj i unaprjeđenje inovativnih modela za povećanje konkurentnosti poduzetnika. Projekt implementiraju vodeći partner Općina Stari Jankovci sa partnerima Općinom Tovarnik, Razvojnom agencijom Žepče, Unijom poslodavaca Crne Gore i Centrom kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj. Projekt je odobren u okviru drugog poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020., a sufinanciran je sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Snimak 8.Gospodarskog foruma općine Žepče možete pogledati na sljedećem LINKU.

Ostale fotografije možete pogledati na sljedećem LINKU

018
035
028
046
061
041
050
084
116
112
130
080


9 Septembra, 2021 RAZ Administracija0

U 2021. godini, 8. Gospodarski forum Općine Žepče pokušava aktualizirati teme važne za sektor drvoprerade, koji usprkos pandemiji i njenim negativnim efektima na globalnu ekonomiju, ostvaruje suficit u vanjskotrgovinskoj razmjeni.
U sklopu 8. Gospodarskog foruma govoriti ćemo o digitalizaciji i inovacijama u sektoru dvoprerade kao tradicionalnoj gradi privrede, pozitivnim pričama i uspješnim biznisima iz sektora drvorperade te umrežavanju i klasterizaciji kao šansi za jačanje konkurentnosti domaćih kompanija na ino tržištu.
Kao i do sada, uključujemo javni, privatni i nevladin sektor te međunarodne organizacije kako bismo osigurali relevantne govornike na odabrane teme.
Gospodarski forum, kao centralni gospodarski događaj u Općini Žepče, osigurati će poslovno povezivanje kompanija iz sektora drvoprerade i pratećih industrija, omogućiti razmjenu iskustava te dati odgovore na najaktualnija pitanja kada je u pitanju rast i razvoj ovog sektora u Bosni i Hercegovini.
Partneri u organizaciji 8. Gospodarskog foruma Općine Žepče su: Grad Široki Brijeg, Vanjskotrgovinska komora BiH, Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka i Centar kompetencija Vukovarsko-srijemske županije (Centar za jugoistočnu Evropu mreže Rosewood 4.0 – HORIZON 2020).
Organizator Foruma je Razvojna agencija Žepče a pokrovitelj Općinski načelnik Mato Zovko.


274-1200x799.jpg

17 Oktobra, 2020 RAZ Administracija0

U četvrtak je u Žepču, u organizaciji Razvojne agencije Žepče, održan 7. Gospodarski forum općine Žepče i Bisnode Klub Visokih petak koji je ove godine posvećen ženama i njihovim uspjesima u svijetu poduzetništva. Organizator događaja je Razvojna agencija Žepče a suorganizatori su bili bonitetna kuća Bisnode BH d.o.o. Sarajevo, Udruženje poslovnih žena Bosne i Hercegovine i obrt „KAJA“ Žepče. Pokrovitelj 7. Gospodarskog foruma bila je Općina Žepče i Općinski načelnik Mato Zovko.

Skup je okupio 50-tak vlasnica i menadžerica malih i srednjih poduzeća iz Bosne i Hercegovine. Gospođa Branka Janko, direktorica Razvojne agencije Žepče, poželjela je dobrodošlicu gostima u općinu Žepče, koja ove godine proslavlja svoj  562 rođendan.

„Ova godina je i za RAŽ jubilarna, punih 10 godina kako upravljamo procesom lokalnog ekonomskog razvoja općine Žepče s  ciljem stvaranja boljih uvjeta za ekonomski rast i stvaranje radnih mjesta. Ove godine posebno promoviramo žene u poduzetništvu, u želji da inspiriramo buduće poduzetnice da krenu u svijet poduzetništva, i umrežavamo uspješne poduzetnice kako bi bile još uspješnije. Stoga smo u suradnji sa Bisnode BH, obrtom Kaja iz Žepča i Asocijacijom poslovnih žena u BiH organizirali  Klub visokih peta, u sklopu Gospodarskog foruma“, izjavila je direktorica RAŽ-a i dodala: “Od osnivanja RAŽ-a, projekti koje provodimo podržavaju žene a posebno potiču poduzetnički duh kod žena. Namjera nam je da maksimalno budemo na usluzi svim ženama koje imaju i planiraju pokrenuti vlastiti biznis, ženama koje se žele društveno angažirati i na posljetku, djelujući kroz obrazovni sustav, poticati rodnu ravnopravnost u odabiru zanimanja i radnog mjesta, ne robujući stereotipima i ograničenjima koja imaju dalekosežne posljedice“.

Susret u Žepču je bio inspiriran aktivnostima Općine Žepče na području ženskog poduzetništva – usvojenim novim Gender akcionim planom za period 2020. – 2024. koji predviđa set mjera i intervencija u oblasti ravnopravnosti spolova. U sklopu eventa održao se i kao i izložbeno – prodajni bazar za prekrasne rukotvorine talentiranih poduzetnica Gordane Antolović, Šemse Šabić, Ivke Janko i Mubere Keserović, kao i mini izložba radova akademske slikarice Alise Teletović.

Na okruglom stolu na temu Utjecaj pandemije na ženski biznis u BiH, govorile su prof. Vahida Bijedić, psiholog, Aida Zubčević, magistrica farmacije, poduzetnica i predsjednica Udruženja poslovnih žena u BiH, Sanja Hajdukov, poduzetnica, inženjer rudarstva i kolumnistica, te Enesa Bukvić, vlasnica kompanije “Ena-Tex” iz Zavidovića. Zajednički zaključak je bio da žene vode „gerilsku“ borbu da bi bile prihvaćene i priznate kao dobri i uspješni biznismeni, stoga trebaju nastaviti odvažno, proaktivno, biti uvijek spremne za dodatno obrazovanje, nastavljajući sa svojim specifičnim senzibilitetom vođenja biznisa, koji očito daje dobre rezultate. Istaknuto je i koliko je svaka prilika za umrežavanje i povezivanje žena, novi kontakti i razmjena iskustva dragocjena za ženski biznis, naročito za poduzetnice u malom biznisu.

U okviru 7. Gospodarskog foruma održani su B2B poslovni susreti na kojima su žene poduzetnice razmijenile kontakte jedna sa drugom u cilju ostvarivanja zajedničke suradnje u području razvoja i unapređenja vlastitog biznisa. Sve sudionice su se složile u tome da je bilo zaista inspirativno čuti priče u kojima su ove poduzetne dame govorile s puno žara. Dragana Filipović iz kompanije „Izolacije Filipović“ izjavila je: “Po prvi puta sam bila na takvom događaju i oduševila sam se – napunila pozitivnom energijom. Iskreno, takvi događaji i susreti bi trebali biti bar što češće a nadam se da ću biti dio idućeg susreta“.  Poduzetnice su govorile o problemima sa kojima se susreću u poslovanju ali generalna poruka svim ženama sadašnjim i budućim poduzetnicama je bila: Vjerujte u sebe i usudite se!

 12 Oktobra, 2020 RAZ Administracija0

Razvojna agencija već sedmu godinu zaredom organizira Gospodarski forum Općine Žepče, međunarodni poslovni događaj koji nastoji povezati privatni i javni sektor, promovirati poduzetništvo i aktualizirati teme važnih za privatni sektor.
Ove godine Gospodarski forum posvećen je ženama i njihovim uspjesima u svijetu poduzetništva a održava se 15.10.2020. godine u Motelu “California” sa početkom u 10:30 sati.
Suorganizator ovogodišnjeg Foruma je bonitetna kuća Bisnode BH d.o.o Sarajevo, Udruženje poslovnih žena Bosne i Hercegovine i obrt „Kaja“ Žepče.
U okviru Gospodarskog foruma Općine Žepče, održati će se jedinstveni Business networking event „Klub visokih peta“ koji je jedan od regijskih aktivnosti grupe Bisnode, posvećena poslovnim ženama, prije svega poduzetnicama i menadžericama, kao platforma za stvaranje novih poslovnih prilika za žene u biznisu.
Na žepačkom Klubu Visokih peta svoje poduzetničke priče sa prisutnima podijeliti će Empress d.o.o Zenica, kompanija sa brendom opreme za vrt Queen of Garden; prirodna kozmetika Goga iz Žepča; “Kaja” Žepče – obrt za profesionalno čišćenje; Agencija Success Sarajevo; Avon BH, kompanija M:Tel i Alisa Teletović, akademska umjetnica. Prisutne goste će uveseliti kompanija MP Impex sa brendovima simpatičnih bakica Baba Višnjom, Ribom i Milom te svakako prepoznatljivo, žepačko vino iz Vinarije Povratak.
Na temu „Utjecaj pandemije COVID 19 na ženski biznis u BiH“, govoriti će prof. Vahida Bijedić, psiholog, Aida Zubčević, poduzetnica i predsjednica Udruženja poslovnih žena u BiH, Sanja Hajdukov, poduzetnica, inženjer rudarstva, magistrica ekonomije i kolumnistica, Žana Alpeza, poduzetnica i kolumnistica te Enesa Bukvić, vlasnica i direktorica kompanije „Ena Tex“ d.o.o Zavidovići.
U okviru događaja, organizirati će se i Bazar Kluba visokih peta, gdje će se moći vidjeti i kupiti proizvode i djela talentovanih poduzetnica, od prirodne kozmetike, ručno rađenih torbi do jedinstvenih slika rađenih na foliji te književnih djela iz pera svestranih žena BiH.
Gospodarski forum Općine Žepče, organizira se u sklopu Dana Općine Žepče. Ove godine, Općina Žepče, usvojila je novi Gender akcioni plan za period 2020. – 2024. koji predviđa set mjera i intervencija u oblasti ravnopravnosti spolova. Simbolično, a u sklopu Dana općine Žepče, govoriti će se o uspješnim ženama i njihovim biznisima sa namjerom da budu inspiracija ženama koje imaju potencijal ali nemaju hrabrosti da zakorače u svijet poduzetništva.
„Nažalost, ovogodišnji Gospodarski forum održavamo, a pridržavajući se svih epidemioloških mjera, u znatno manjem obimu nego prethodnih godina, ali smo sigurni da će poruke koje budu proizašle iz ovog događaja, biti dostavljene donosiocima odluka ali i doći do žena kojima će biti od značaja za početak ili dalji razvoj poslovanja“ navodi direktorica Razvojne agencije Žepče, Branka Janko.
Prijave za događaj su otvorene od srijede, 07.10.2020. i biti će otvorene do 14.10.2020. godine.

 


Ranko-Markuš_prezentacija-1200x801.jpg

17 Oktobra, 2019 RAZ Administracija0

 

U okviru šestog Gospodarskog foruma općine Žepče organizirana je prva Regionalna konferencija na temu  „Rad i zapošljavanje u zemljama tranzicije“ koja je  okupila brojne predstavnika privatnog i javnog sektora, Službe za zapošljavanje iz Republike Hrvatske, Slovenije, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine, Udruženja poslodavaca iz Federacije BiH i Republike Srpske, kao i eminentne stručnjake i predstavnike akademske zajednice u Bosni i Hercegovini. Organizatori događaja su Razvojna agencija Žepče zajedno sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i  JU Službom za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona. Održane su dvije panel diskusije na teme: „Svrsishodnost aktivnih mjera zapošljavanja“ i „ „Regionalna suradnja kao način prevazilaženja izazova u oblasti rada i zapošljavanja s fokusom na reforme politika zapošljavanja i primjenu europskih principa u oblasti rada i zapošljavanja“. Panelisti su bili: predstavnici JU Služba za zapošljavanje ZDK, Gradska uprava Tuzle, „Vispak“ dd Visoko, Centra za istraživanje i studije GEA, Udruženje poslodavaca F BIH i Unije poslodavaca Republike Srpske, Agencije za zapošljavanje Republike Sjeverne Makedonije, Zavoda za zapošljavanje Republike Slovenije, EURES savjetnica iz Republike Hrvatske Regionalnog ureda zapošljavanja Osijek, Federalnog zavoda za zapošljavanje, i GIZ ORF MMS Njemačko društvo za međunarodnu suradnju. Moderatori panela su bili: Ranko Markuš, direktor GOPA mbH i Nermana Ajanović – Hajdarpašić iz Posao.ba. Zaključci panel diskusija bili su u pravcu daljnje potrebe za nastavkom provođenja obuka za  nezaposlene osoba kojima trebaju nove vještine i kompetencije za današnje gospodarstvo te na potrebu izrade analiza programa subvencija za poslodavce u cilju boljeg praćenja efikasnosti i efektivnosti mjera potpore. Također, da je ulazak BiH u EU najbolji put u procesu reformi u oblasti rada i zapošljavanja ali i izazov za koji se BiH lakše može pripremiti koristeći iskustva susjednih zemalja. U sklopu konferencije prezentirani su naučni i stručni radovi na temu rada i zapošljavanja autora doc. dr. Samira Zelenbabić, dipl. ing Amra Kraksner i mr. sci. Željko Petrović. U sklopu događaja promovirani su domaći proizvodi u okviru Poslovnog izloga domaćih kompanija koja su korisnice sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje i JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, kao i  štand sa nazivom „Made in Žepče“ na kojem  su se predstavile kompanije:Tisa komerc d.o.o Žepče, Saga d.o.o Žepče, Velbos d.o.o, Vispak d.d. Visoko, Bontex d.o.o Maglaj, Maglaj – Travel, Vinarija „Povrattak“, OPG Dunđer, Cvjećara „Lara“, Pčelarstvo „Mulabdić“, „Žepački ajvar“, Prirodna kozmetika „Goga“, OPG „Habab“, „Behar company“ d.o.o Žepče.

 


DSC_2479.jpg

15 Oktobra, 2018 RAZ Administracija0

Peti  Gospodarski forum općine Žepče posvećen je temi „Znanje bez granica“ a okupio je  dvadesetak doktora znanosti, stručnjaka iz područja ekonomije, obrazovanja, zapošljavanja, lokalnog ekonomskog razvoja iz BiH, Republike Hrvatske i Crne Gore. Održane su panel diskusije na temu „Kako prenijeti znanje iz dijaspore u lokalnu zajednicu“ u kojoj su svoja iskustva  iznijeli Sussane Pauli-GPS Konzept iz  Austrije, Nagib Mujkić – Tisakomerc d.o.o. Žepče, Željko Juranović – Evona Electronik d.o.o. Mostar, i Samir Vildić – BIGMEV. Svoje uspješne priče na temu „Znanje bez granica“ predstavile su kompanija „Pro 9“ d.o.o. Žepče, općina Velika Kladuša – Ured za dijasporu, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH koji su prezentirali Interaktivni portal za dijasporu BiH. Moderator i uvodničar na temu „Znanje bez granica“ bio je Armin Alijagić, predsjednik NVO „Naša perspektiva“. U okviru druge sesije na temu „Obrazovanje za gospodarstvo“  predstavili su se „ICS“ Podgorica Crna Gora, Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj Vinkovci, Republika Hrvatska i Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje Jugoistočne Europe SEECEL. U panel diskusiji na temu „Kako unaprijediti suradnju gospodarstva, razvojnih i naučno-istraživačkih Institucija i centara kompetencija“ sudjelovali su doc.dr.sci. Samir Pačavar, Univerzitet Travnik – odsjek za tekstilni inženjering, Amra Kraksner direktorica Instituta i Centra za cjeloživotno učenje Univerzitet Vitez, Centar kompetencija Drvni klaster Vukovarsko-srijemske županije, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom BiH. Moderator i uvodničar bio je Goran Rodić, projekt menadžer Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora. Na temu “Afirmacija strukovnih srednjih škola – iskustva Republike Hrvatske“ govorio je pomoćnik Ministrice Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske Vlado Prskalo.