TEMA

OVOGODIŠNJEG

GOSPODARSKOG FORUMA ŽEPČE


10. Gospodarski forum općine Žepče posvećen je problematici povlačenja EU fondova, a cilj je doprinijeti da MSP sektor više sudjeluje u projektima međunarodnih organizacija u BiH, da aplicira sa kvalitetnim projektima i poveća vlastitu konkurentnost korištenjem bespovratnih sredstava. Također, namjera  je da javni sektor prepozna svoju ulogu u kreiranju i realizaciji  inicijativa za poboljšanje poslovnog okruženja za rast i razvoj MSP-a u BiH kroz oblast međunarodne suradnje i veću dostupnosti međunarodnih financijskih sredstava za MSP sektor u BiH, i gospodarstvo u cjelini. 

Središnja tema  10. Gospodarskog foruma općine Žepče jest ”Međunarodni izvori financiranja-prilike za MSP sektor u Bosni i Hercegovini”  Podteme u okviru tri panel diskusije su: 1: Kako grant sredstva potiču poslovni razvoj? i  2. „Ekonomska suradnja s dijasporom – prilika za razvoj“ i 3. BiH na putu u EU-Izazovi i prilike kroz međunarodnu suradnju i projekte. Pored panel diskusije , planirane su prezentacije projekata koji su realizirani od strane bh. kompanija koje su dobile financijsku podršku kroz međunarodne projekte.

Gospodarski forum, kao centralni gospodarski događaj u općini Žepče, osigurat će poslovno povezivanje kompanija, omogućiti razmjenu iskustava te dati odgovore na pitanje problematike povlačenja EU grantova.

Ne propustite ovu priliku da se upoznate sa najnovijim trendovima, izazovima i prilikama u području EU fondova , a sve to u okviru jednog od neprepoznatljivijih Foruma u regionu.

Prijavite se i budite dio 10. Gospodarskog foruma općine Žepče

10. Gospodarski forum održat će se 19.10.2023. godine ( četvrtak) u općini Žepče u California Radovlje.