Najava_Zepce-1-1536x998-1-1200x780.png

29 Septembra, 2023 RAZ Administracija0

Gospodarski forum Općine Žepče ove godine slavi deset godina postojanje, te su iz lokalne samouprave odlučni pokazati konkretne mjere potpore lokalnim poduzetnicima i investitorima, nastale prateći preporuke i zaključke sa prošlogodišnjeg foruma.

“Imamo izuzetnu želju da i ovaj Gospodarski forum bude usmjeren ka privrednicima, uključujući podršku umrežavanju i izlasku na ino tržista.  Ovogodišnji forum nosi poseban značaj jer će, pored uobičajenih tema o ekonomskom razvoju, tehnologiji i inovacijama, biti prilika za predstavljanje novog zajedničkog investicijskog fonda koji je produkt suradnje između Općine Žepče i USAID-a kroz projekat “Diaspora Invest”. Fondom ćemo osnažiti investicije u start-up, mala i srednja poduzeća na području općine Žepče, koji su pokrenuti ili se razvijaju uz saradnju našeg iseljeništva kroz nove ili postojeće poslovne veze”, poručila je Branka Janko, direktorica  Razvojne agencije Žepče.

Jedan od važnih fokusa foruma bit će i poseban potencijal koji dijaspora može donijeti za ekonomski razvoj općine i šireg područja, ali prvenstveno kroz jačanje veza sa lokalnim privrednicima i start-up firmama koje se formiraju uz saradnju sa dijasporom, ali u općini Žepče. Na forumu će biti prilika za diskusiju i o B2B prilikama za uspostavu suradnje sa iseljeništvom.

“Gospodarski forum će ove godine veliki naglasak staviti na uključivanje poduzeća, institucija i inicijativa koje ne dolaze samo sa područja Općine Žepče. Važno je da se ovaj događaj prepoznaje kao regionalni skup – mjesto dobrih prilika za rast i razvoj, te vrlo konkretno povezivanje kompanija.  Imat ćemo posebne mehanizme koji će osigurati sektorsko uvezivanje i networking koji prati potrebe i zahtjeve kompanije učesnice”, napominje načelnik općine Žepče, Mato Zovko.

Kao i svake godine, forum će uključivati B2B poslovne susrete, gdje će kompanije iz regije imati priliku da se upuste u direktne pregovore o mogućim partnerstvima i zajedničkim projektima. U ovom kontekstu, predstavljanje novog investicijskog fonda dodatno povećava potencijal za privlačenje novih investicija i partnerstava.

“Jedan od segmenata ovogodišnjeg foruma bit će predstavljanje otvorenog poziva za grant program koji realiziraju Općina Žepče i USAID projekat “Diaspora Invest”. Ovaj fond ima za cilj da podrži lokalne projekte i inicijative koje doprinose ekonomskom razvoju i otvaranju novih radnih mjesta, sa fokusom na saradnju sa dijasporom. Mi ćemo nastaviti podržavati ovu jedinicu lokalne samouprave, koja je pokazala izuzetne napore da unaprijedi poslovnu klimu za investiranje”, poručuju iz USAID projekta “Diaspora Invest”:


Saga-Zepce-1200x900.jpg

29 Septembra, 2023 RAZ Administracija0

Program 10. Gospodarskog foruma općine Žepče

Četvrtak, 19.10.2023.

Restoran California Radovlje

9:30-10:00

OKUPLJANJE SUDIONIKA

10:00

UVODNI POZDRAVI

Organizator -Razvojna agencija Žepče/ Direktorica Branka Janko

Partner-Općina Žepče/Općinski načelnik Mato Zovko

Partner-Ministarstvo privrede Zeničko-dobojskog kantona/ ministar Samir Šibonjić

Delegacija EU u BiH/ Antonella Di Sandri, šefica Sekcije za ekonomski razvoj

10:30

Uspješna priča 1: Brend koji vrijedi više

Kompanija: MS WOOD Fojnica

Kompanija „ MS WOOD“ Fojnica je  najpoznatiji proizvođač namještaja u BiH, ali i svjetskom tržištu. Trenutno zapošljava 360 radnika. Misija ove kompanije je da bude  prepoznatljiv brend širom svijeta u proizvodnji namještaja do 2025. godine. Primjer su brige za mlade, a nastoje biti i društveno odgovorni u lokalnoj zajednici.

Projekt „Brend koji vrijedi više“

10:45

Uspješna priča 2: Inovacije za konkurentnost

Kompanija „ Saga“ Žepče

Kompanija Saga iz Žepča sa 65 uposlenih radnika, mjesečno proizvede oko 3000 dječjih krevetića po njemačkoj licenci koje izvozi u pet država Evropske unije. Financijska podrška donatorskih grant sredstava omogućila je kompaniji da na inovativan način, uvođenjem novih tehnologija, te novim načinima marketinga i promocije, postane prepoznatljiv i atraktivan brend u svijetu modernog dizajnerskog namještaja.

 11:00

Panel 1: Kako grant sredstva potiču poslovni razvoj?

Gospodarski forum općine Žepče donosi aktualnu temu korištenja Europskih fondova koji su na raspolaganju za gospodarske subjekte i jedinice lokalne uprave u Bosni i Hercegovini.

Dostupnost EU fondova u BIH je ograničena ali i trenutno dostupni se jako malo koriste od strane MSP sektora. O razlozima takvog stanja kao i o mogućnostima koje se pružaju kroz trenutno dostupne fondove, govorit će se na panel diskusiji koja je posvećena aktualnoj temi. Jedno je sigurno, bez financiranja iz međunarodnih fondova veliki dio infrastrukture gradio bi se i razvijao puno duže. Kada su u pitanju poduzetnici, dostupna bespovratna sredstva pružaju šansu da kompanija bude konkurentnija na tržištu. Tvrdnje da EU fondovi nisu od koristi za kompanije je neutemeljena, jer ako postoji potreba za potporama poduzetnicima, onda je jasno da nam treba i potpora iz EU fondova.

Moderator: Amar Brkić

Panelisti: Sanela Dževlan, senior menadžer, Sarajevska regionalna razvojna agencija – SERDA; Sandra Memišević, stručni suradnik za programe pomoći EU u  oblasti društvenog i ekonomskog razvoja, Direkcija za europske integracije – DEI; Amra Selesković, Tehnički službenik za strategije razvoja zapošljavanja na lokalnom nivou“ i koordinatorica druge faze LEP projekta (2021-2026) – Međunarodna organizacija rada – ILO i Fortunat Peter Diener, vođa projekta „Lokalni ekonomski razvoj u BiH“, Caritas Švicarski/Niras

11:45

Pauza za kavu

12:00

Panel 2: Ekonomska suradnja s dijasporom-prilike za razvoj !

Ovogodišnji Forum posebno značajan je jer će se na njemu predstaviti novi zajednički investicijski fond koji je produkt suradnje između Općine Žepče i USAID-a kroz projekat “Diaspora Invest”.  Jedan od važnih fokusa je iseljeništvo, posebno potencijal koji dijaspora može donijeti za ekonomski razvoj općine i šireg područja. Na forumu će biti prilika za diskusiju o tome kako privući investicije iz dijaspore, kao i o B2B prilikama za uspostavu suradnje sa dijasporom. Uspješne priče mladih ljudi koji su se vratili u kraj odakle su otišli i odlučili pokrenuti poduzeća na novim idejama sa domaćim ljudima.

Moderator: Armin Alijagić

Panelisti: Haris Osmanović (Pro Smart Solution i Mega Metal Ruše SLO), Zoran Matijević (Z-Montagen), Bojan Mandura (Percepta), Branka Janko (RAŽ), Merima Avdagić ( USAID Diaspora Invest).

12:45

Prezentacija 1:  „ Go Digital in BiH“

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Europska unija (EU) i Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) udružili su se kako bi pomogli malim i srednjim kompanijama (MSP) da bolje razumiju mogućnosti koje nudi digitalizacija i iskoriste prednosti ulažući u istu. Uz sufinanciranje iz EU-a, EBRD će staviti na raspolaganje do 40 milijuna eura lokalnim partnerskim bankama u Bosni i Hercegovini za daljnje kreditiranje malih i srednjih kompanija kako bi se podržala ulaganja poduzeća u digitalnu transformaciju. Zajmoprimci također mogu iskoristiti poticajne grantove u iznosu do 15 posto iznosa kredita, a koje  financira EU.

Prezentator: Erna Kurtović Gabela

13:05

Prezentacija 2: Diaspora Invest Projekt

Grant sredstva Diaspora Invest projekta, dodjeljuju se za MSP iz zajedničkog fonda koji je uspostavljen jednakim udjelima „Diapsora invest projekta“ i Općine Žepče.  Poziv za dostavljanje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjen za podršku kvalificiranim i registriranim mikro, malih i srednjim poduzećima (MSP) u općini Žepče.  Poziv je otvoren u suradnji sa USAID projektom Diaspora Invest, s ciljem poticanja direktnih investicija uz saradnju s dijasporom. Što sve financira novouspostavljeni fond i koji su sve mogućnosti, govorit će se na 10. Gospodarskom forumu u Žepču.

Prezentator: Maja Ibrahimpašić, Direktorica za grantove, USAID Diaspora Invest

13:20

Panel 3: BiH na putu u EU – Izazovi i prilike kroz međunarodnu suradnju i projekte

Nedostatak investicija poslovnog sektora u istraživanje i razvoj , rascjepkanost javnog znanstveno- istraživačkog sustava te skromna ulaganja u nova područja ekonomskog, društvenog i okolišnog razvoja razlozi su ozbiljnog zaostajanja BiH. Stoga  je neophodno da se povezuje sa zemljama u okruženju, usvajamo nove lekcije i primjenjujemo ih u svome okruženju, iniciramo zajedničke projekte, i potaknemo mobilnost istraživačkih institucija prema gospodarskom sektoru. Ovogodišnji forum akcenat  daje na važnost na međusektorsku, međuinstitucionalnu i međunarodnu suradnju koji su neophodni ako želimo napraviti veće korake ka naprednijem društvu.

Moderator: Ilija Papac

Panelisti: Denis Ćosić, direktor JU Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije, Kenan Kesić, projekt menadžer Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH-REZ), Radoslav Luburić, ravnatelj JU Razvojna agencija Županija Zapadnohercegovačka – HERAG), Vesna Grković, program menadžer za ekonomski razvoj, Delegacija EU u BiH

14:05

B2B susreti i umrežavanje uz zakusku


Najava-GF-2023-1200x454.png

29 Septembra, 2023 RAZ Administracija0

Razvojna agencija Žepče organizira 10. Gospodarski forum općine Žepče u partnerstvu sa Općinom Žepče, Ministarstvom privrede Zeničko-dobojskog kantona, i  projektom USAID Diaspora, a posvećen je temi ”Međunarodni izvori financiranja-prilike za MSP sektor u Bosni i Hercegovini”.

Cilj konferencije je da se poveća postotak sudjelovanja predstavnika privatnog sektora u projektima međunarodnih organizacija u BiH,  i postotak odobrenih i financiranih projekata malih  i srednjih poduzeća iz međunarodnih fondova. Također,  da javni sektor prepozna svoju ulogu u kreiranju i realizaciji  inicijativa usmjerenih na poboljšanje poslovnog okruženja za rast i razvoj MSP-a u BiH, kroz oblast međunarodne suradnje i veću dostupnosti međunarodnih financijskih sredstava za MSP sektor u BiH, i gospodarstvo u cjelini.

Sudionici konferencije će razgovarati  u okviru tri panel diskusije: 1. „Kako grant sredstva potiču poslovni razvoj?“ i  2. „ Ekonomska suradnja s dijasporom – prilika za razvoj“ i 3. „BiH na putu u EU-Izazovi i prilike kroz međunarodnu suradnju i projekte“.  U prezentacijskom dijelu konferencije, predstavit  će se kompanije čiji su projekti dobili financijsku podršku od međunarodnih donatora. Jedan od važnih fokusa Foruma bit će potencijal koji dijaspora može donijeti za ekonomski razvoj općine i šireg područja, ali prvenstveno kroz jačanje veza sa lokalnim gospodarstvenicima i start-up firmama koje se formiraju uz suradnju sa dijasporom. Forum će uključivati B2B poslovne susrete, gdje će kompanije iz regije imati priliku da se upuste u direktne pregovore o mogućim partnerstvima i zajedničkim projektima.

10. Gospodarski forum održat će se 19.10.2023. godine ( četvrtak) u općini Žepče.


9_Gospodarski_forum_2022-21.jpg

17 Novembra, 2022 RAZ Administracija0

Na 9. Gospodarskom forumu općine Žepče koji je održan 13.10.2022. godine u Žepču doneseni su zaključci-preporuke za donositelje odluka, resorna Ministarstva na razini Zeničko-dobojskog kantona i Federacije BiH, udrugama/ udruženjima poduzetnika u općini Žepče i na razini Zeničko-dobojskog kantona.

9. Gospodarski forum općine Žepče okupio je 70 sudionika iz javnog i privatnog sektora iz BiH. Organizator je bila Razvojna agencija Žepče uz pokroviteljstvo općine Žepče, a partneri Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče i Udruženje privrednika „Motrix“ Žepče.

Medijski partneri su: Federalna TV, Radiotelevizija Herceg-Bosne, Naša riječ, Radio Žepče i Klix.ba.

Zaključci 9. Gospodarskog foruma upućeni su prema resornim ministarstvima, udruženjima i komorama s ciljem upoznavanja relevantnih dionika lokalnog ekonomskog razvoja  sa preporukama ali i njihovog daljeg djelovanja u pravcu kreiranja povoljnijeg poslovnog ambijenta za  kompanije u BiH.

Ispod možete pogledati zaključke/sažetak razgovora s panel diskusija 9. Gospodarskog foruma općine Žepče.

Zaključci i preporuke panel 1

Zaključci i preporuke panel 2

 

 


9_Gospodarski_forum_2022-24-1.jpg

17 Oktobra, 2022 RAZ Administracija0

Središnja tema 9. gospodarskog foruma općine Žepče koji je održan  u četvrtak 13.10.2022. godine u Žepču bila je Ljudski kapital i gospodarske migracije. U okviru foruma održane su dvije panel-diskusije “Kako osigurati radnu snagu poslodavcima u BiH kroz strateški i zakonodavni okvir?“ i „Uvoz radne snage (NI)JE – rješenje za domaće poslodavce“? Organizator poslovnog događaja je Razvojna agencija Žepče uz pokroviteljstvo općinskog načelnika Mate Zovko. Suorganizatori događaja su Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče i Udruženje privrednika „Motrix“ Žepče.

Gosti 9. Gospodarskog foruma bili su brojni predstavnici sa razine Federacije BiH; ministar prostornog uređenja Josip Martić, i pomoćnik ministra za rad i socijalnu politiku Federacije BiH Dobrica Jonjić, također predstavnici Privredne/Gospodarske komore FBiH, Vijeća stranih investitora, Privredna/Gospodarska komora ZDK, Grupacija poslodavaca ZDK, Udruge poslodavaca Sanski Most, Federalni zavod za zapošljavanje, Agencija za rad i zapošljavanje, Predstavništvo njemačke privrede AHK u BiH, Služba za zapošljavanje ZDK, Razvojne agencije, Udruženje poslovnih žena u BiH, donatori Help- Hilfe zur Selbsthilfe u BiH, i Švicarski Caritas, predstavnici akademske zajednice kao i predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti općine Žepče i žepački poduzetnici.

Općinski načelnik Mato Zovko naglasio je važnost ovakvih događaja na kojima se razmjenjuju mišljenja javnog i privatnog sektora i vodi dijalog oko najvažnijih tema za BiH, što bi trebalo biti primijenjeno na svim razinama vlasti. Općina Žepče je među prve tri općine dobila BFC certifikat za povoljno poslovno okruženje prije više od 8 godina i od tada do danas neprestano, zajedno sa privatnim sektorom, ukazuje na problematiku čije je rješavanje važno za sve u BiH a posljedice se mjere kroz broj odlazaka domaćeg stanovništva.

Direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko pozvala je novo izabrane zastupnike na svim razinama da ozbiljno shvate svoju ulogu i da kod donošenje i usvajanja zakona nikako ne zaborave interes privatnog sektora i domaćeg stanovništva, osvrćući se i na potrebu da poslodavci kroz institucije rješavaju svoje probleme te da mladi ljudi aktivnije se uključe u razvoj svoje sredine.

U okviru prve panel diskusije naglašena je važnost zakonodavnog i strateškog okvira koji treba biti  usklađen na svim razinama vlasti i primjenjiv u praksi a nikako da sam sebi postane svrha. U diskusiji na temu „Kako osigurati radnu snagu poslodavcima u BiH kroz strateški i zakonodavni okvir“  sudjelovali su  Dobrica Jonjić, pomoćnik ministra Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Ibrahim Meškić predsjednik Grupacije poslodavaca ZDK, Alen Šabanović, predsjednik Udruženja privrednika Sanskog Mosta, Diana Babić, predsjednica Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, Adnan Spahić, predsjednik Asocijacije studenata ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, i Miroslav Tadić, predsjednik Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče. Moderator panela bila je Jamila Jaganjac doktor ekonomskih nauka.

Naglašeno je nekoliko važnih činjenica u vezi tematike a koja se prije svega odnosi na regulaciju rada osoba s invaliditetom, studenata, učenika i umirovljenika te potrebama da se izvrše izmjene i dopune zakona iz ovih oblasti. Razmijenjena su iskustva u primjeni pravilnika koji reguliraju izvođenje praktične nastave i ferijalne prakse, uz primjere dobre prakse.

U pogledu zapošljavanja osoba sa invaliditetom naglašeno je da se predstojećim izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom teži stimuliranju njihovog zapošljavanja pod općim uvjetima na otvorenom tržištu rada. Kada je u pitanju ustupanje radnika, ono prema mišljenju panelista treba dodatno da se uskladi sa Zakonom o radu, te da je primjenjiv u holding kompanijama i velikim koncernima, ali da suštinski ne rješava pitanje nedostatka radne snage. U pogledu praktične nastave i ferijalne prakse ukazano je na primjere dobre prakse u ZDK u zakonodavnom okviru i njegovoj implementaciji, sa osvrtom na primjenu Pravilnika u USK uz napomenu da se uz sva druga rješenja u pogledu osiguranja adekvatne radne snage fokus treba staviti na mlade i njihovo osposobljavanje i pripremu za tržište rada. Pitanje studentskog rada prema mišljenju panelista nije regulirano, te je preporuka da se ono regulira na federalnom nivou kao poseban zakon, a da se rješenja mogu kreirati i po ugledu na rješenja u regionu, koja reguliranju i pitanje rada učenika. O problemima studentskog rada govorio je i predstavnik studenata koji smatra te da je potrebno sustavno riješiti pitanje njihovog rada za vrijeme studija, te da se i za studente praktična nastava treba regulirati kroz zakonodavni okvir. U nedostatku radne snage angažiraju se i umirovljenici, te su panelisti naglasili da je izmjenama Zakona sužen broj umirovljenika koji mogu raditi i primati mirovinu. Smatraju da to nije rješenje, odnosno da treba omogućiti rad umirovljenika i da ne treba obustavljati mirovine bez obzira na to da li se radi o prijevremenoj ili punoj starosnoj mirovini.

U zaključku panela navedeno je da su osobe za invaliditetom, umirovljenici  i zapošljavanje studenata alternativa tržištu rada, ali da bi izvor trebao biti u novoj radnoj snazi, zapošljavanju stranaca, stvaranju uvjeta za zadržavanje postojeće radne snage i mladih ljudi, ulaganju u mlade kroz sustav obrazovanja i suradnju gospodarstva i obrazovnih ustanova, suradnji sa agencijama za zapošljavanje.

Kao uvod u drugu panel diskusiju prezentiran je zakonski okvir zapošljavanja stranaca u BiH od strane Huseina Terzića iz agencije za rad i zapošljavanje BiH. U zanimljivoj i oprečnoj diskusiji na temu zapošljavanja stranih radnika u BiH govorili su Azra Kapo, rukovoditelj Odjeljenja za rješavanje o pravima nezaposlenih osoba i zapošljavanje stranaca Federalni zavod za zapošljavanje, Mijo Ćosić, direktor kompanija “ĆOSIĆPROMEX d.o.o Usora, Bojan Đokić, partner kompanije za dovođenje stranih radnika ”Jokić Invest” d.o.o., Ana Sović, direktorica kompanije „Nsoft“, Miroslav Vukajlović, direktor agencije „Spektar“, i Nagib Mujkić, direktor kompanije „Tisa komerc“ i predsjednik Udruženja Motrix. Moderator je bila Marjana Matijević, glavna i odgovorna urednica Radio Žepča.

Fokus rasprave bila je izmjena zakona o strancima BiH koje su poslodavci sa razine Federacije BiH odavno uputili prema Vladi Federacije BiH a tiče se ukidanja kvote za zapošljavanje i liberalizacija radne snage, provođenje obaveznog testa tržišta rada za strane radnike prije nego dođu u BiH, uvođenje obveze entitetskih Zavoda za zapošljavanje i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta da donesu  Odluku o deficitarnom zanimanju koja će biti izuzeta od obaveze testa tržišta rada i pozitivnog mišljenja zavoda kao i uvođenje mogućnosti privremenog boravka i rada bez radne dozvole uz prethodnu prijavu na rad strancima koji obavljaju poslove sektorskih zanimanja u poslovnim subjektima koji su registrirani izvoznici i koji ostvaruju izvoz preko 30% od ukupnog prihoda u cilju poticajnih mjera za rast izvoza.

Predstavnici kompanija iznijeli su svoja iskustva kod zapošljavanja stranih radnika koja se odnose na kulturološke razlike i potrebu da se takvim osobama osiguraju najbolji uvjeti za život u BiH kako ne se ne bi dogodilo da BiH bude zemlja koja izrabljuje strane radnike kako je to u nekim od zemalja u EU s obzirom da radnici dolaze iz područja koja su sa vrlo niskim standardima života. Naglašeno je od strane panelista da je to samo mjera koja neće dugoročno riješiti problem radne snage i da se pokuša vratiti domaća radna snaga koja je napustila BiH kao i zadržati postojeća kroz brojne mjere koje ne uključuju samo primanja nego i sve drugo što doprinosi ugodnom življenju u BiH. Većina se složila da je 9. Gospodarski forum općine Žepče ponovno aktualizirao teme koje su od važnosti za BiH i njenu ekonomiju te da  zaključci sa panel diskusija u Žepču treba da budu dostavljeni donositeljima odluka na svim razinama kao osnova da se zajednički traže rješenja. Upućen je poziv poslodavcima da budu jedinstvenog stava u traženju promjene s obzirom da BH ekonomije bez privatnog sektora ne postoji, jedna je od poruka sa 9. Gospodarskog foruma općine Žepče.

Na 9. Gospodarskom forumu općine Žepče potpisan je Sporazum o suradnji između Razvojne agencije Žepče i Sveučilišta/Univerziteta “VITEZ“ s ciljem unapređenja kvaliteta života, te unapređenja poslovnog okruženja uopće. Sporazum definira zajednički interes i želju za uspostavljanjem različitih vidova suradnje kao što su: realiziranje projekata koji su od interesa za unapređenje gospodarstva u Bosni i Hercegovini, kao i izvan granica Bosne i Hercegovine, realiziranje projekata koji su usmjereni na edukaciju, obrazovanje i usavršavanje u oblastima koje su od interesa za obje institucije, organiziranje zajedničkih seminara i radionica, sudjelovanje  studenata i članova obje institucije u realiziranju obostrano iskazanih programskih sadržaja, poticaj i organiziranje aktivnosti od zajedničkog interesa obje institucije, te drugi vidovi suradnje od zajedničkog interesa.

Snimak 9. Gospodarskog foruma općine Žepče možete pogledati na sljedećem LINKU.

Galeriju fotografija možete pogledati na sljedećem LINKU.

Iz medija:

https://www.youtube.com/watch?v=cjPMjUEj60E (od 10:58)

https://www.youtube.com/watch?v=oVfJLSYvDMk

https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/ekonomija/izvozimo-dobre-proizvode-a-ne-dobru-radnu-snagu-moramo-stvoriti-bolje-okruzenje-za-naredne-generacije-800451

 

9_Gospodarski_forum_2022-1
9_Gospodarski_forum_2022-4
9_Gospodarski_forum_2022-5
9_Gospodarski_forum_2022-6
9_Gospodarski_forum_2022-7
9_Gospodarski_forum_2022-9
9_Gospodarski_forum_2022-10
9_Gospodarski_forum_2022-11
9_Gospodarski_forum_2022-12
9_Gospodarski_forum_2022-13
9_Gospodarski_forum_2022-14
9_Gospodarski_forum_2022-15
9_Gospodarski_forum_2022-17
9_Gospodarski_forum_2022-18
9_Gospodarski_forum_2022-19
9_Gospodarski_forum_2022-20
9_Gospodarski_forum_2022-21
9_Gospodarski_forum_2022-22
9_Gospodarski_forum_2022-23
9_Gospodarski_forum_2022-24 (1)
9_Gospodarski_forum_2022-25

Poslovni_susreti_2022-1-1.jpg

17 Oktobra, 2022 RAZ Administracija0

„Tisa Komerc“ d.o.o. Žepče je bila domaćin poslovnih susreta udruga/udruženja poslodavaca u okviru 9. Gospodarskog foruma općine Žepče čiji je organizator i nositelj aktivnosti Razvojna agencija Žepče uz pokroviteljstvo općinskog načelnika Mate Zovko.

Susretu su se odazvali Grupacija poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona, Udruženje privrednika općine Gračanica, Udruženje poslodavaca Tešanj, Udruženje poslodavaca općine Kakanj „Centar za podršku biznisu“ i Udruženje privrednika Živinice, kao i domaći predstavnici, Udruženje „Motrix“ i Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče, te općinski načelnik Mato Zovko, direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko i pomoćnik načelnika Službe za gospodarstvo Namik Malićbegović.  Tema poslovnog susreta jeste rad udruženja/udruga u interesu članstva kreiranje poslovnog okruženja u lokalnim zajednicama sa privatnim sektorom, mogućnosti zajedničkog nastupa udruženja/udruga prema donositeljima odluka, priprema i provedba zajedničkih projekata od značaja za poslodavce u BiH, nastup na sajmovima i sl.

Predsjednika Udruženja Motrix Žepče i ujedno vlasnika renomirane firme Tisa komerc d.o.o., Nagib Mujkić kazao je da suradnja poduzetnika  treba da bude mnogo veća, a posebno kroz udruženja poput Motrixa ili bilo kojeg drugog, istakao je Mujkić i kazao da  dosta poduzetnika nailazi na puno izazova i još uvijek nije dovoljno svjesno značaja institucionalnog rješavanja problema. „Realno gledajući, glas poduzetnika se jako slabo čuje. Mi stvaramo vrijednost sa svojim uposlenicima, borimo se i da država napreduje, ali objektivno, kada mi ukazujemo na određene probleme, kad izađemo sa izvjesnim prijedlozima, nažalost, naš glas nije dovoljno jak da utječemo na neke promjene. Mislim da nismo dovoljno dobro zastupljeni, djelomično zahvaljujući nama koji smo neorganizirani, a djelomično i zbog neposluha onih koji donose odluke, jer većina odluka koje donose nisu koordinirane sa privredom. Ovo danas je jedan reprezentativan skup privrednika iz raznih krajeva Bosne, gdje ćemo razmijeniti mišljenja i iskustva, pa da pokušamo naći obrazac i za neka buduća udruženja koja će rješavati ovu problematiku“,  istakao je predsjednik Udruženja Motrix Nagib Mujkić.

Mišljenja sam da ovakvih sastanaka treba biti što više i smatram da na neki način poduzetnici trebaju  da budu  i nositelji vlasti, odnosno da određuju vlast i politiku vlasti, a da oni budu u službi gospodarstva. Moramo iznaći načina da se uključimo u sustave vlasti, u prvom redu mislim na zakonodavnu vlast, jer tu mora biti veća zastupljenost poduzetnika. Evo imamo svježe primjere sa poskupljenjima nafte i goriva, smanjenja akciza i slično, da to slabo koga u vlasti interesira“, dodao je Ivo Mrkonjić, ispred Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče koja je pored Udruženja privrednika „Motrix“ bila domaćin poslovnih susreta u Žepču.

Razvojna agencija Žepče organizator je poslovnih susreta, kao uvertira u 9. Gospodarski forum općine Žepče, i prema riječima direktorice Branka Janko ovi poslovni susreti su da žepačka udruženja povežu sa drugim udruženjima na zajedničkom rješavanju određenih problema i eventualnih zajedničkih projekata, zato tu i jeste Razvojna agencija kao poveznica svega toga. Ono što će agencija pratiti i animirati jesu projekti prema međunarodnoj zajednici koja uvažava poduzetnički sektor, a što je  prilika za sve da se udruže i povežu u zajedničke projekte od interesa za članstvo. „Mišljenja sam da bi javni sektor trebao smanjiti upošljavanje, da se tu povuče neka granica i da se više akcenta kod mladih kadrova  usmjeri prema privatnom sektoru. Potrebna je mnogo jača promocija privatnog sektora kroz pozitivne primjere“, kazala je Janko.

Gosti su također prezentirali rad svojih udruženja poduzetnika i u najvećem dijelu priča je ista kao i u Žepču a stavovi jednaki kada je riječ o boljoj međusobnoj povezanosti i uvezanosti privatnog sektora, jačem pritisku na donositelje odluka a što je sada i prilika s obzirom na nedavno održane izbore, pozivu prema međunarodnoj zajednici da fondove usmjeri za nabavku opreme, mašina za kompanije i time doprinese konkurentnosti privatnog sektora u BiH.

Nakon radnog sastanka  organizirana je posjeta kompanijama u Žepču koje su članice žepačkih udruženja/udruga poslodavaca i to „Tisa komerc“ Žepče, „Prograd“ Žepče, „Jasmin M“ Žepče, „Elchy Tex“ Žepče, „Eagle Technology“  i „Budo -export“ d.o.o.

Poslovni_susreti_2022-1 (1)
Poslovni_susreti_2022-5
Poslovni_susreti_2022-1-1
Poslovni_susreti_2022-2-1
Poslovni_susreti_2022-3
Poslovni_susreti_2022-4

125-1200x800.jpg

29 Oktobra, 2021 RAZ Administracija0

Na 8. Gospodarskom forumu općine Žepče koji je održan 15.10.2021. godine u Žepču doneseni su zaključci-preporuke za donositelje odluka, resorna Ministarstva na razini Zeničko-dobojskog kantona i Federacije BiH, udrugama/ udruženjima poduzetnika u općini Žepče i na razini Zeničko-dobojskog kantona.
8. Gospodarski forum općine Žepče okupio je 80 sudionika iz javnog i privatnog sektora iz BiH, Hrvatske i Crne Gore. Organizator je bila Razvojna agencija Žepče uz pokroviteljstvo općine Žepče, a partneri Vanjskotrgovinska komora BiH, Ustanova za Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMT-a Banja Luka, Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj Vinkovci. Medijski partneri su: Federalna TV, Radiotelevizija Herceg-Bosne, Portal Klix i Radio Žepče.
Zaključci -preporuke 8. Gospodarskog foruma općine Žepče su:
1. Sektor drvoprerade kao tradicionalna grana industrije mora pratiti najnovije trendove u digitalizaciji kako bi osigurala optimalan nivo konkurentnosti kako na domaćem tako i na ino tržištu. S tim u vezi, mjere resornih Ministarstva trebaju obuhvatiti sufinanciranje uvođenja digitalnih rješenja u kompanijama;
2. Inovacije, posebno one koje imaju najveći stupanj primjenjivosti u gospodarstvu/privredi, jedan su od glavnih elementa razvoja modernog gospodarstva te je potrebno je uložiti dodatne napore, a domaća i donatorska sredstva usmjeravati ka novim istraživanjima u cilju postizanja optimalne konkurentnosti u kompanijama;
3. Znanje i iskustvo akumulirano u sektoru drvoprerade u Bosni i Hercegovini potrebno je sačuvati i raditi na prijenosu znanja na mlađe kadrove što će, uz digitalizaciju dijela poslovnih procesa dati adekvatan rezultat. U ovom procesu potrebna je aktivna podrška svih razina vlasti za programe cjeloživotnog obrazovanja u okviru kojih bi se obučavali potrebni stručni kadrovi ( majstorska zvanja) za kompanije iz drvnog sektora;
4. Pristup sirovini, modernizacija standarda u vezi sa pristupom sirovini osnovna je kočnica u daljem razvoju i opstanku drvoprerađivača u Bosni i Hercegovini i potrebno je interventno djelovati u procesu omogućavanja jednakog pristupa sirovini svim drvoprerađivačima. Također, neophodno je obnavljanje šumskog fonda na području Zeničko-dobojskog kantona kako ne bi domaće kompanije došle u situaciju da uvoze sirovinu;
5. Neophodnost zakonskog uređenja je glavni preduvjet da bi se drvna industrija sačuvala i podigla na još veći nivo koji uz suvremenu tehnologiju i digitalizaciju proizvodnje i poslovnih procesa garantira još veći rast i stvaranje suficita u kantonalnom/državnom proračunu;
6. Umrežavanje, kako sektorsko tako i međusektorsko je ključno u omogućavanju lakšeg pristupa institucijama u cilju kreiranja boljeg poslovnog okruženja, a može biti i mehanizam zastupanja interesa poduzeća ali i koncept za izradu zajedničkog proizvoda konkurentnog za tržište EU. S tim u vezi potrebno je podržavati gospodarske događaje na kojima se poslovno povezuje privatni sektor međusobno, ali i sa javnim sektorom u cilju zajedničkih rješenja ka boljem razviju Zeničko-dobojskog kantona.

Zaključci 8. Gospodarskog foruma upućeni su prema resornim ministarstvima, udruženjima i komorama s ciljem upoznavanja relevantnih dionika lokalnog ekonomskog razvoja  sa preporukama drvoprerađivača ali i njihovog daljeg djelovanja u pravcu kreiranja povoljnijeg poslovnog ambijenta za sektor drvoprerade u BiH.


133-b-1200x521.jpg

19 Oktobra, 2021 RAZ Administracija0

U organizaciji Razvojne agencije Žepče i uz pokroviteljstvo općine Žepče, u restoranu California Žepče,  održan je 8. Gospodarski forum općine Žepče, pod sloganom „Wood is Good“. Okupio je brojne goste iz javnog i privatnog sektora iz Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Crne Gore. Preko 80 sudionika imalo je prigodu za razmjenu međusobnih iskustava i praksi u primjeni digitalizacije u procesu proizvodnje, i inovacija kao generatora gospodarskog razvoja u svakoj od zemalja bez obzira na njen sadašnji razvoj. Glavni fokus ovogodišnjeg Foruma bila je drvoprerađivačka industrija, kao profitabilna industrija koja je u dinamičnom trendu rasta, i sa svakodnevnim izazovima u promjenjivim zahtjevima tržišta i ponašanja međunarodne konkurencije.

Gospodarski forum općine Žepče 2021. otvorio je općinski načelnik Mato Zovko koji se prisjetio dosadašnjih Gospodarskih foruma, od 2013. godine, koji su bili posvećeni uvijek aktualnim temama za privatni sektor, od energetske učinkovitosti u malim srednjim poduzećima, razvoju povoljnog poslovnog okruženja kroz dijalog javnog i privatnog sektora, razvoj radne snage za potrebe poslodavaca u zemljama Jugoistočne Europe, do ženskog poduzetništva kao važnog elementa gospodarskog rasta i učinkovite metoda postizanja demokratskog društva utemeljenog na osnaživanju žena jednakosti spolova. „Uspjesi dosadašnjih Foruma, koji su od samoga početka imali međunarodni karakter, mjere se dolaskom preko 700 sudionika sa više od 100 govornika i prezentatora iz zemalja Jugoistočne Europe i šire“,  kazao je općinski načelnik Mato Zovko i poručio da je Gospodarski forum općine Žepče bio i ostao mjesto gdje se susreće javni i privatni sektor u međusobnom dijalogu za bolju budućnost. Direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko je istaknula da su drvoprerađivači jedan od važnijih čimbenika gospodarskog razvoja u BiH i da je ovaj sektor, u godini pandemije, ostvario rast u izvozu namještaja za 3,1% više nego u 2019. godini. „ S druge strane od nas se traži brza intervencija u kreiranju adekvatnih mjera podrške drvoprerađivačima,  dostupnosti kvalitetnije i cjenovno prihvatljivije sirovine, kao  i mjere  sufinanciranja uvođenja standarda kvalitete koji se traže u zemljama u Europskoj uniji a omogućavaju drvoprerađivačima da nastave sa izvozom svojih proizvoda“, naglasila je Janko. Pozdravne riječi uputili su gradonačelnik grada Široki Brijeg Miro Kraljević, direktor Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMT-a Banja Luka Zoran Vuković,  i zamjenica direktora Centra kompetencija Vukovarsko-srijemske županije Ana Bošković, koji su zajedno sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH bili suorganizatori 8. Gospodarskog foruma općine Žepče, dok su medijski partneri bili Federalna TV, RTV Herceg Bosna, Portal Klix i Radio Žepče.

U prezentacijskom dijelu predstavili su se poduzeća „Aurora Plus“ iz Teslića koja je prezentirala program drvene fitnes opreme „Strong as wood“ koja je jedinstvena na domaćem tržištu, kao i drvenu stonu lampu sa motivima Zmijanskog veza koristeći u njenoj izradi reciklirane materijale. Mladi inovatori Vedran Miletić i Frano Šarić predstavili su „Barrel Land“, drvenu bačvu namijenjenu za smještaj turista na Blidinju, originalnu ideju koja se dopada mladim ljudima, dok je Emir Salkić iz Sarajeva prezentirao drveno balans biciklo imena Tochak namijenjeno djeci uzrasta od dvije do pet godina.

Program 8. Gospodarskog foruma 2021. godine bio je koncipiran u dvije panel diskusije. Panel diskusiju na temu „Tradicionalne industrije i digitalno doba-primjer drvoprerade“ vodila je Biljana Jorgić, a govorili su Bogdan Vicanović, direktor Razvojne agencije Gradiška, Zoran Vuković, direktor Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka, „Šiška d.o.o.“ Štitar i Dragan Prljić, prokurist kompanije „Prlić“ d.o.o. Tijekom diskusije aktualiziran je problem nedostatka stručnih kadrova i potrebu širenja tradicionalnih zanata jer bez znanja koje je neophodno za drvopreradu sami procesi digitalizacije ove industrijske grane gube smisao. Tijekom panel diskusije je istaknuto da je ključ u stvaranju kvalitetnih kadrova, reguliranju zakonske regulative vezane za šume i gazdovanje istim, dobivanje neophodnih certifikata za šume bez kojih je naš domaći proizvod obezvrijeđen i nije dostupan na tržištu EU u mjeri koju zaslužuje. Zaključci idu u pravcu da drvoprerada kao tradicionalna grana industrije mora pratiti najnovije trendove u digitalizaciji kako bi osigurala optimalan nivo konkurentnosti kako na domaćem tako i na ino tržištu, te da su inovacije, posebno one koje imaju najveći stupanj primjenjivosti u gospodarstvu, jedan od glavnih elemenata razvoja modernog gospodarstva te je potrebno uložiti dodatne napore, a donatorska sredstva usmjeravati ka novim istraživanjima u cilju postizanja optimalne konkurentnosti.

U okviru druge panel diskusije kojom je moderirao Goran Dodig, razgovaralo se na temu     „Umrežavanja i što ono donosi sektoru drvoprerade u BiH“. Cilj panela je bio skrenuti pozornost na  prednosti umrežavanja na različitim razinama, definirati mogućnosti i njihove prednosti i nedostatke (klasteri, udruženja, mreže,). Sudionici panel diskusije bili su Danijela Šarić Bartolović, voditeljica Odjela za razvoj i poslovanje Centra kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj Vukovarsko-srijemske županije, Selma Bašagić, sekretar Asocijacije drvne industrije i šumarstva Vanjskotrgovinske komore BiH, Dragan Rezić, predsjednik Drvnog klastera Hercegovina,  Slobodan Milatović, Unija poslodavaca Crne Gore i Nevzet Sefo, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta. Tijekom razgovora posebno je istaknuto da je umrežavanje jako važno kako bi se omogućio lakši pristup institucijama u cilju kreiranja boljeg poslovnog okruženja, a može biti i mehanizam zastupanja interesa poduzeća putem sajmova. Istaknuto je i kako je važno ulagati u ljudske resurse i obrazovanje, bez čega nije moguće razvijati konkurentnu proizvodnju u drvnoj industriji. Pored sektorskog umrežavanja, istaknuta je i nužnost međusektorskog povezivanja kako bi se poboljšala konkurentnost drvoprerađivača ali i cjelokupna gospodarska aktivnost u suvremenim izazovima globalne ekonomije. Povezivanje sa drugim sektorima je upravo ono što daje novu dimenziju poslovanju, odnosno nešto što doprinosi boljoj transformaciji koje je nužna u cilju dugoročnog razvoja. Navedene su i mogućnosti institucionalne potpore razvoju poduzetničke infrastrukture koja će biti dostupna nakon usvajanja Zakona o poduzetničkoj infrastrukturi, što će biti jako važan korak ka uspostavljanju sustavnog pristupa planiranju razvoja poduzetničke infrastrukture. Istaknut je izazov koji očekuje drvoprerađivače u narednom periodu a tiče se ostvarenja e-normi u okviru kojih će biti nužno certificiranje, jer bez toga neće biti mogućnosti izvoza u EU. Istaknuto je da se povećao izvoz ali i da se povećao izvoz rezane građe dok se istovremeno domaći proizvođači susreću sa problemom nabavke upravo rezane građe.

U završnom dijelu predstavljeni su projekti „Podrška drvnom i metalskom sektoru kroz upotrebu IKT i analizu površinske obrade“ o kojem je govorio Faruk Cerić iz Agencije SERDA i projekt „Povećanje konkurentnosti transnacionalnih centara poslovnih kompetencija i mreže-centrikomNET“ koji je predstavila Anita Jakovljević, općina Stari Jankovci iz Republike Hrvatske.

Slogan pod kojim je održan ovogodišnji 8. Gospodarski forum „Wood iz Good“ ukazao je na važnost očuvanja šuma za razvoj drvoprerađivačke industrije u BiH, i našeg odgovornog ponašanja prema šumama kao našem najvećem bogatstvu.  O tome je razgovarano i na prvim transnacionalnim B2B susretima drvoprerađivača iz Republike Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Pozivu se odazvalo 20-tak tvrtki, od malih zanatskih radnji do velikih tvrtki sa preko 800 uposlenih, koje su razmijenile svoja iskustva u  mogućnostima povezivanja na domaćem i stranom tržištu. Prvi poslovni susreti drvoprerađivača održani su kao aktivnost projekta „centrikomNET – Povećanje konkurentnosti transnacionalnih centara poslovnih kompetencija i mreža“ koji je usmjeren na razvoj i unaprjeđenje inovativnih modela za povećanje konkurentnosti poduzetnika. Projekt implementiraju vodeći partner Općina Stari Jankovci sa partnerima Općinom Tovarnik, Razvojnom agencijom Žepče, Unijom poslodavaca Crne Gore i Centrom kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj. Projekt je odobren u okviru drugog poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020., a sufinanciran je sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Snimak 8.Gospodarskog foruma općine Žepče možete pogledati na sljedećem LINKU.

Ostale fotografije možete pogledati na sljedećem LINKU

018
035
028
046
061
041
050
084
116
112
130
080


9 Septembra, 2021 RAZ Administracija0

U 2021. godini, 8. Gospodarski forum Općine Žepče pokušava aktualizirati teme važne za sektor drvoprerade, koji usprkos pandemiji i njenim negativnim efektima na globalnu ekonomiju, ostvaruje suficit u vanjskotrgovinskoj razmjeni.
U sklopu 8. Gospodarskog foruma govoriti ćemo o digitalizaciji i inovacijama u sektoru dvoprerade kao tradicionalnoj gradi privrede, pozitivnim pričama i uspješnim biznisima iz sektora drvorperade te umrežavanju i klasterizaciji kao šansi za jačanje konkurentnosti domaćih kompanija na ino tržištu.
Kao i do sada, uključujemo javni, privatni i nevladin sektor te međunarodne organizacije kako bismo osigurali relevantne govornike na odabrane teme.
Gospodarski forum, kao centralni gospodarski događaj u Općini Žepče, osigurati će poslovno povezivanje kompanija iz sektora drvoprerade i pratećih industrija, omogućiti razmjenu iskustava te dati odgovore na najaktualnija pitanja kada je u pitanju rast i razvoj ovog sektora u Bosni i Hercegovini.
Partneri u organizaciji 8. Gospodarskog foruma Općine Žepče su: Grad Široki Brijeg, Vanjskotrgovinska komora BiH, Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka i Centar kompetencija Vukovarsko-srijemske županije (Centar za jugoistočnu Evropu mreže Rosewood 4.0 – HORIZON 2020).
Organizator Foruma je Razvojna agencija Žepče a pokrovitelj Općinski načelnik Mato Zovko.