NAJAVLJUJEMO!

USKORO! / 10. po redu
Gospodarski forum Žepče!

19. listopad/oktobar

Zaključci 8. Gospodarskog foruma Općine Žepče upućeni relevantnim institucijama

29 Oktobra, 2021 by RAZ Administracija0
125-1200x800.jpg

Na 8. Gospodarskom forumu općine Žepče koji je održan 15.10.2021. godine u Žepču doneseni su zaključci-preporuke za donositelje odluka, resorna Ministarstva na razini Zeničko-dobojskog kantona i Federacije BiH, udrugama/ udruženjima poduzetnika u općini Žepče i na razini Zeničko-dobojskog kantona.
8. Gospodarski forum općine Žepče okupio je 80 sudionika iz javnog i privatnog sektora iz BiH, Hrvatske i Crne Gore. Organizator je bila Razvojna agencija Žepče uz pokroviteljstvo općine Žepče, a partneri Vanjskotrgovinska komora BiH, Ustanova za Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMT-a Banja Luka, Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj Vinkovci. Medijski partneri su: Federalna TV, Radiotelevizija Herceg-Bosne, Portal Klix i Radio Žepče.
Zaključci -preporuke 8. Gospodarskog foruma općine Žepče su:
1. Sektor drvoprerade kao tradicionalna grana industrije mora pratiti najnovije trendove u digitalizaciji kako bi osigurala optimalan nivo konkurentnosti kako na domaćem tako i na ino tržištu. S tim u vezi, mjere resornih Ministarstva trebaju obuhvatiti sufinanciranje uvođenja digitalnih rješenja u kompanijama;
2. Inovacije, posebno one koje imaju najveći stupanj primjenjivosti u gospodarstvu/privredi, jedan su od glavnih elementa razvoja modernog gospodarstva te je potrebno je uložiti dodatne napore, a domaća i donatorska sredstva usmjeravati ka novim istraživanjima u cilju postizanja optimalne konkurentnosti u kompanijama;
3. Znanje i iskustvo akumulirano u sektoru drvoprerade u Bosni i Hercegovini potrebno je sačuvati i raditi na prijenosu znanja na mlađe kadrove što će, uz digitalizaciju dijela poslovnih procesa dati adekvatan rezultat. U ovom procesu potrebna je aktivna podrška svih razina vlasti za programe cjeloživotnog obrazovanja u okviru kojih bi se obučavali potrebni stručni kadrovi ( majstorska zvanja) za kompanije iz drvnog sektora;
4. Pristup sirovini, modernizacija standarda u vezi sa pristupom sirovini osnovna je kočnica u daljem razvoju i opstanku drvoprerađivača u Bosni i Hercegovini i potrebno je interventno djelovati u procesu omogućavanja jednakog pristupa sirovini svim drvoprerađivačima. Također, neophodno je obnavljanje šumskog fonda na području Zeničko-dobojskog kantona kako ne bi domaće kompanije došle u situaciju da uvoze sirovinu;
5. Neophodnost zakonskog uređenja je glavni preduvjet da bi se drvna industrija sačuvala i podigla na još veći nivo koji uz suvremenu tehnologiju i digitalizaciju proizvodnje i poslovnih procesa garantira još veći rast i stvaranje suficita u kantonalnom/državnom proračunu;
6. Umrežavanje, kako sektorsko tako i međusektorsko je ključno u omogućavanju lakšeg pristupa institucijama u cilju kreiranja boljeg poslovnog okruženja, a može biti i mehanizam zastupanja interesa poduzeća ali i koncept za izradu zajedničkog proizvoda konkurentnog za tržište EU. S tim u vezi potrebno je podržavati gospodarske događaje na kojima se poslovno povezuje privatni sektor međusobno, ali i sa javnim sektorom u cilju zajedničkih rješenja ka boljem razviju Zeničko-dobojskog kantona.

Zaključci 8. Gospodarskog foruma upućeni su prema resornim ministarstvima, udruženjima i komorama s ciljem upoznavanja relevantnih dionika lokalnog ekonomskog razvoja  sa preporukama drvoprerađivača ali i njihovog daljeg djelovanja u pravcu kreiranja povoljnijeg poslovnog ambijenta za sektor drvoprerade u BiH.