Najava_Zepce-1-1536x998-1-1200x780.png

29 Septembra, 2023 RAZ Administracija0

Gospodarski forum Općine Žepče ove godine slavi deset godina postojanje, te su iz lokalne samouprave odlučni pokazati konkretne mjere potpore lokalnim poduzetnicima i investitorima, nastale prateći preporuke i zaključke sa prošlogodišnjeg foruma.

“Imamo izuzetnu želju da i ovaj Gospodarski forum bude usmjeren ka privrednicima, uključujući podršku umrežavanju i izlasku na ino tržista.  Ovogodišnji forum nosi poseban značaj jer će, pored uobičajenih tema o ekonomskom razvoju, tehnologiji i inovacijama, biti prilika za predstavljanje novog zajedničkog investicijskog fonda koji je produkt suradnje između Općine Žepče i USAID-a kroz projekat “Diaspora Invest”. Fondom ćemo osnažiti investicije u start-up, mala i srednja poduzeća na području općine Žepče, koji su pokrenuti ili se razvijaju uz saradnju našeg iseljeništva kroz nove ili postojeće poslovne veze”, poručila je Branka Janko, direktorica  Razvojne agencije Žepče.

Jedan od važnih fokusa foruma bit će i poseban potencijal koji dijaspora može donijeti za ekonomski razvoj općine i šireg područja, ali prvenstveno kroz jačanje veza sa lokalnim privrednicima i start-up firmama koje se formiraju uz saradnju sa dijasporom, ali u općini Žepče. Na forumu će biti prilika za diskusiju i o B2B prilikama za uspostavu suradnje sa iseljeništvom.

“Gospodarski forum će ove godine veliki naglasak staviti na uključivanje poduzeća, institucija i inicijativa koje ne dolaze samo sa područja Općine Žepče. Važno je da se ovaj događaj prepoznaje kao regionalni skup – mjesto dobrih prilika za rast i razvoj, te vrlo konkretno povezivanje kompanija.  Imat ćemo posebne mehanizme koji će osigurati sektorsko uvezivanje i networking koji prati potrebe i zahtjeve kompanije učesnice”, napominje načelnik općine Žepče, Mato Zovko.

Kao i svake godine, forum će uključivati B2B poslovne susrete, gdje će kompanije iz regije imati priliku da se upuste u direktne pregovore o mogućim partnerstvima i zajedničkim projektima. U ovom kontekstu, predstavljanje novog investicijskog fonda dodatno povećava potencijal za privlačenje novih investicija i partnerstava.

“Jedan od segmenata ovogodišnjeg foruma bit će predstavljanje otvorenog poziva za grant program koji realiziraju Općina Žepče i USAID projekat “Diaspora Invest”. Ovaj fond ima za cilj da podrži lokalne projekte i inicijative koje doprinose ekonomskom razvoju i otvaranju novih radnih mjesta, sa fokusom na saradnju sa dijasporom. Mi ćemo nastaviti podržavati ovu jedinicu lokalne samouprave, koja je pokazala izuzetne napore da unaprijedi poslovnu klimu za investiranje”, poručuju iz USAID projekta “Diaspora Invest”:


Saga-Zepce-1200x900.jpg

29 Septembra, 2023 RAZ Administracija0

Program 10. Gospodarskog foruma općine Žepče

Četvrtak, 19.10.2023.

Restoran California Radovlje

9:30-10:00

OKUPLJANJE SUDIONIKA

10:00

UVODNI POZDRAVI

Organizator -Razvojna agencija Žepče/ Direktorica Branka Janko

Partner-Općina Žepče/Općinski načelnik Mato Zovko

Partner-Ministarstvo privrede Zeničko-dobojskog kantona/ ministar Samir Šibonjić

Delegacija EU u BiH/ Antonella Di Sandri, šefica Sekcije za ekonomski razvoj

10:30

Uspješna priča 1: Brend koji vrijedi više

Kompanija: MS WOOD Fojnica

Kompanija „ MS WOOD“ Fojnica je  najpoznatiji proizvođač namještaja u BiH, ali i svjetskom tržištu. Trenutno zapošljava 360 radnika. Misija ove kompanije je da bude  prepoznatljiv brend širom svijeta u proizvodnji namještaja do 2025. godine. Primjer su brige za mlade, a nastoje biti i društveno odgovorni u lokalnoj zajednici.

Projekt „Brend koji vrijedi više“

10:45

Uspješna priča 2: Inovacije za konkurentnost

Kompanija „ Saga“ Žepče

Kompanija Saga iz Žepča sa 65 uposlenih radnika, mjesečno proizvede oko 3000 dječjih krevetića po njemačkoj licenci koje izvozi u pet država Evropske unije. Financijska podrška donatorskih grant sredstava omogućila je kompaniji da na inovativan način, uvođenjem novih tehnologija, te novim načinima marketinga i promocije, postane prepoznatljiv i atraktivan brend u svijetu modernog dizajnerskog namještaja.

 11:00

Panel 1: Kako grant sredstva potiču poslovni razvoj?

Gospodarski forum općine Žepče donosi aktualnu temu korištenja Europskih fondova koji su na raspolaganju za gospodarske subjekte i jedinice lokalne uprave u Bosni i Hercegovini.

Dostupnost EU fondova u BIH je ograničena ali i trenutno dostupni se jako malo koriste od strane MSP sektora. O razlozima takvog stanja kao i o mogućnostima koje se pružaju kroz trenutno dostupne fondove, govorit će se na panel diskusiji koja je posvećena aktualnoj temi. Jedno je sigurno, bez financiranja iz međunarodnih fondova veliki dio infrastrukture gradio bi se i razvijao puno duže. Kada su u pitanju poduzetnici, dostupna bespovratna sredstva pružaju šansu da kompanija bude konkurentnija na tržištu. Tvrdnje da EU fondovi nisu od koristi za kompanije je neutemeljena, jer ako postoji potreba za potporama poduzetnicima, onda je jasno da nam treba i potpora iz EU fondova.

Moderator: Amar Brkić

Panelisti: Sanela Dževlan, senior menadžer, Sarajevska regionalna razvojna agencija – SERDA; Sandra Memišević, stručni suradnik za programe pomoći EU u  oblasti društvenog i ekonomskog razvoja, Direkcija za europske integracije – DEI; Amra Selesković, Tehnički službenik za strategije razvoja zapošljavanja na lokalnom nivou“ i koordinatorica druge faze LEP projekta (2021-2026) – Međunarodna organizacija rada – ILO i Fortunat Peter Diener, vođa projekta „Lokalni ekonomski razvoj u BiH“, Caritas Švicarski/Niras

11:45

Pauza za kavu

12:00

Panel 2: Ekonomska suradnja s dijasporom-prilike za razvoj !

Ovogodišnji Forum posebno značajan je jer će se na njemu predstaviti novi zajednički investicijski fond koji je produkt suradnje između Općine Žepče i USAID-a kroz projekat “Diaspora Invest”.  Jedan od važnih fokusa je iseljeništvo, posebno potencijal koji dijaspora može donijeti za ekonomski razvoj općine i šireg područja. Na forumu će biti prilika za diskusiju o tome kako privući investicije iz dijaspore, kao i o B2B prilikama za uspostavu suradnje sa dijasporom. Uspješne priče mladih ljudi koji su se vratili u kraj odakle su otišli i odlučili pokrenuti poduzeća na novim idejama sa domaćim ljudima.

Moderator: Armin Alijagić

Panelisti: Haris Osmanović (Pro Smart Solution i Mega Metal Ruše SLO), Zoran Matijević (Z-Montagen), Bojan Mandura (Percepta), Branka Janko (RAŽ), Merima Avdagić ( USAID Diaspora Invest).

12:45

Prezentacija 1:  „ Go Digital in BiH“

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Europska unija (EU) i Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) udružili su se kako bi pomogli malim i srednjim kompanijama (MSP) da bolje razumiju mogućnosti koje nudi digitalizacija i iskoriste prednosti ulažući u istu. Uz sufinanciranje iz EU-a, EBRD će staviti na raspolaganje do 40 milijuna eura lokalnim partnerskim bankama u Bosni i Hercegovini za daljnje kreditiranje malih i srednjih kompanija kako bi se podržala ulaganja poduzeća u digitalnu transformaciju. Zajmoprimci također mogu iskoristiti poticajne grantove u iznosu do 15 posto iznosa kredita, a koje  financira EU.

Prezentator: Erna Kurtović Gabela

13:05

Prezentacija 2: Diaspora Invest Projekt

Grant sredstva Diaspora Invest projekta, dodjeljuju se za MSP iz zajedničkog fonda koji je uspostavljen jednakim udjelima „Diapsora invest projekta“ i Općine Žepče.  Poziv za dostavljanje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjen za podršku kvalificiranim i registriranim mikro, malih i srednjim poduzećima (MSP) u općini Žepče.  Poziv je otvoren u suradnji sa USAID projektom Diaspora Invest, s ciljem poticanja direktnih investicija uz saradnju s dijasporom. Što sve financira novouspostavljeni fond i koji su sve mogućnosti, govorit će se na 10. Gospodarskom forumu u Žepču.

Prezentator: Maja Ibrahimpašić, Direktorica za grantove, USAID Diaspora Invest

13:20

Panel 3: BiH na putu u EU – Izazovi i prilike kroz međunarodnu suradnju i projekte

Nedostatak investicija poslovnog sektora u istraživanje i razvoj , rascjepkanost javnog znanstveno- istraživačkog sustava te skromna ulaganja u nova područja ekonomskog, društvenog i okolišnog razvoja razlozi su ozbiljnog zaostajanja BiH. Stoga  je neophodno da se povezuje sa zemljama u okruženju, usvajamo nove lekcije i primjenjujemo ih u svome okruženju, iniciramo zajedničke projekte, i potaknemo mobilnost istraživačkih institucija prema gospodarskom sektoru. Ovogodišnji forum akcenat  daje na važnost na međusektorsku, međuinstitucionalnu i međunarodnu suradnju koji su neophodni ako želimo napraviti veće korake ka naprednijem društvu.

Moderator: Ilija Papac

Panelisti: Denis Ćosić, direktor JU Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije, Kenan Kesić, projekt menadžer Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH-REZ), Radoslav Luburić, ravnatelj JU Razvojna agencija Županija Zapadnohercegovačka – HERAG), Vesna Grković, program menadžer za ekonomski razvoj, Delegacija EU u BiH

14:05

B2B susreti i umrežavanje uz zakusku


Najava-GF-2023-1200x454.png

29 Septembra, 2023 RAZ Administracija0

Razvojna agencija Žepče organizira 10. Gospodarski forum općine Žepče u partnerstvu sa Općinom Žepče, Ministarstvom privrede Zeničko-dobojskog kantona, i  projektom USAID Diaspora, a posvećen je temi ”Međunarodni izvori financiranja-prilike za MSP sektor u Bosni i Hercegovini”.

Cilj konferencije je da se poveća postotak sudjelovanja predstavnika privatnog sektora u projektima međunarodnih organizacija u BiH,  i postotak odobrenih i financiranih projekata malih  i srednjih poduzeća iz međunarodnih fondova. Također,  da javni sektor prepozna svoju ulogu u kreiranju i realizaciji  inicijativa usmjerenih na poboljšanje poslovnog okruženja za rast i razvoj MSP-a u BiH, kroz oblast međunarodne suradnje i veću dostupnosti međunarodnih financijskih sredstava za MSP sektor u BiH, i gospodarstvo u cjelini.

Sudionici konferencije će razgovarati  u okviru tri panel diskusije: 1. „Kako grant sredstva potiču poslovni razvoj?“ i  2. „ Ekonomska suradnja s dijasporom – prilika za razvoj“ i 3. „BiH na putu u EU-Izazovi i prilike kroz međunarodnu suradnju i projekte“.  U prezentacijskom dijelu konferencije, predstavit  će se kompanije čiji su projekti dobili financijsku podršku od međunarodnih donatora. Jedan od važnih fokusa Foruma bit će potencijal koji dijaspora može donijeti za ekonomski razvoj općine i šireg područja, ali prvenstveno kroz jačanje veza sa lokalnim gospodarstvenicima i start-up firmama koje se formiraju uz suradnju sa dijasporom. Forum će uključivati B2B poslovne susrete, gdje će kompanije iz regije imati priliku da se upuste u direktne pregovore o mogućim partnerstvima i zajedničkim projektima.

10. Gospodarski forum održat će se 19.10.2023. godine ( četvrtak) u općini Žepče.