NAJAVLJUJEMO!

USKORO! / 10. po redu
Gospodarski forum Žepče!

19. listopad/oktobar

8. Gospodarski forum posvećen drvopreradi

9 Septembra, 2021 by RAZ Administracija0

U 2021. godini, 8. Gospodarski forum Općine Žepče pokušava aktualizirati teme važne za sektor drvoprerade, koji usprkos pandemiji i njenim negativnim efektima na globalnu ekonomiju, ostvaruje suficit u vanjskotrgovinskoj razmjeni.
U sklopu 8. Gospodarskog foruma govoriti ćemo o digitalizaciji i inovacijama u sektoru dvoprerade kao tradicionalnoj gradi privrede, pozitivnim pričama i uspješnim biznisima iz sektora drvorperade te umrežavanju i klasterizaciji kao šansi za jačanje konkurentnosti domaćih kompanija na ino tržištu.
Kao i do sada, uključujemo javni, privatni i nevladin sektor te međunarodne organizacije kako bismo osigurali relevantne govornike na odabrane teme.
Gospodarski forum, kao centralni gospodarski događaj u Općini Žepče, osigurati će poslovno povezivanje kompanija iz sektora drvoprerade i pratećih industrija, omogućiti razmjenu iskustava te dati odgovore na najaktualnija pitanja kada je u pitanju rast i razvoj ovog sektora u Bosni i Hercegovini.
Partneri u organizaciji 8. Gospodarskog foruma Općine Žepče su: Grad Široki Brijeg, Vanjskotrgovinska komora BiH, Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka i Centar kompetencija Vukovarsko-srijemske županije (Centar za jugoistočnu Evropu mreže Rosewood 4.0 – HORIZON 2020).
Organizator Foruma je Razvojna agencija Žepče a pokrovitelj Općinski načelnik Mato Zovko.