NAJAVLJUJEMO!

USKORO! / 10. po redu
Gospodarski forum Žepče!

19. listopad/oktobar

6. Gospodarski forum – Regionalna konferencija o radu i zapošljavanju u zemljama tranzicije

17 Oktobra, 2019 by RAZ Administracija0
Ranko-Markuš_prezentacija-1200x801.jpg

 

U okviru šestog Gospodarskog foruma općine Žepče organizirana je prva Regionalna konferencija na temu  „Rad i zapošljavanje u zemljama tranzicije“ koja je  okupila brojne predstavnika privatnog i javnog sektora, Službe za zapošljavanje iz Republike Hrvatske, Slovenije, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine, Udruženja poslodavaca iz Federacije BiH i Republike Srpske, kao i eminentne stručnjake i predstavnike akademske zajednice u Bosni i Hercegovini. Organizatori događaja su Razvojna agencija Žepče zajedno sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i  JU Službom za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona. Održane su dvije panel diskusije na teme: „Svrsishodnost aktivnih mjera zapošljavanja“ i „ „Regionalna suradnja kao način prevazilaženja izazova u oblasti rada i zapošljavanja s fokusom na reforme politika zapošljavanja i primjenu europskih principa u oblasti rada i zapošljavanja“. Panelisti su bili: predstavnici JU Služba za zapošljavanje ZDK, Gradska uprava Tuzle, „Vispak“ dd Visoko, Centra za istraživanje i studije GEA, Udruženje poslodavaca F BIH i Unije poslodavaca Republike Srpske, Agencije za zapošljavanje Republike Sjeverne Makedonije, Zavoda za zapošljavanje Republike Slovenije, EURES savjetnica iz Republike Hrvatske Regionalnog ureda zapošljavanja Osijek, Federalnog zavoda za zapošljavanje, i GIZ ORF MMS Njemačko društvo za međunarodnu suradnju. Moderatori panela su bili: Ranko Markuš, direktor GOPA mbH i Nermana Ajanović – Hajdarpašić iz Posao.ba. Zaključci panel diskusija bili su u pravcu daljnje potrebe za nastavkom provođenja obuka za  nezaposlene osoba kojima trebaju nove vještine i kompetencije za današnje gospodarstvo te na potrebu izrade analiza programa subvencija za poslodavce u cilju boljeg praćenja efikasnosti i efektivnosti mjera potpore. Također, da je ulazak BiH u EU najbolji put u procesu reformi u oblasti rada i zapošljavanja ali i izazov za koji se BiH lakše može pripremiti koristeći iskustva susjednih zemalja. U sklopu konferencije prezentirani su naučni i stručni radovi na temu rada i zapošljavanja autora doc. dr. Samira Zelenbabić, dipl. ing Amra Kraksner i mr. sci. Željko Petrović. U sklopu događaja promovirani su domaći proizvodi u okviru Poslovnog izloga domaćih kompanija koja su korisnice sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje i JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, kao i  štand sa nazivom „Made in Žepče“ na kojem  su se predstavile kompanije:Tisa komerc d.o.o Žepče, Saga d.o.o Žepče, Velbos d.o.o, Vispak d.d. Visoko, Bontex d.o.o Maglaj, Maglaj – Travel, Vinarija „Povrattak“, OPG Dunđer, Cvjećara „Lara“, Pčelarstvo „Mulabdić“, „Žepački ajvar“, Prirodna kozmetika „Goga“, OPG „Habab“, „Behar company“ d.o.o Žepče.